Edukacja europejska - darmowy warsztat w Poznaniu

CIM Horyzonty zaprasza nauczycielki/li i edukatorki/rów, aktywistów/ki oraz młodzież do udziału w warsztacie prezentującym narzędzia "Edukacji europejskiej". Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Fundacji Centrum im. prof. Geremka i Fundacji Schumana. Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019.

Edukacja europejska - darmowy warsztat w Poznaniu
Edukacja europejska - darmowy warsztat w Poznaniu

PROGRAM

11.00 - 11.15 Powitanie,

11.15 - 11.45 Prezentacja wyników badań na temat postrzegania Unii Europejskiej przez Polki i Polaków oraz diagnoza,

11.45 - 13.15 Prezentacja scenariuszy lekcji/warsztatów pozaszkolnych przygotowanych przez zespół ekspertów oraz stypendystów Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka i dyskusja,

13.30 - 15.00 Prezentacja scenariuszy lekcji/warsztatów pozaszkolnych przygotowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana i dyskusja.

Warsztaty będą prowadzone w tandemach młoda osoba - ekspert/ka.