Erasmus Student Network - spotkanie integracyjne

Już niebawem wielu studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpocznie studia na uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+. Wyjazd na stypendium wiąże się nie tylko z koniecznością wypełnienia szeregu obowiązków formalnych. Dla młodych ludzi jest to także sprawdzian umiejętności językowych, międzykulturowych oraz organizacyjnych. Aby pomóc sprostać tym wyzwaniom, działacze Sekcji Erasmus Student Network UAM Poznań dokładają wszelkich starań, udzielając wyjeżdżającym cennych wskazówek.

Erasmus Student Network
Erasmus Student Network

Erasmus Student Network (ESN) jest siecią organizacji studenckich (sekcji) działających przy uczelniach w całej Europie. Do jej głównych zadań należy integracja studentów programu Erasmus+, promowanie samorozwoju oraz budowanie dialogu międzykulturowego.

W Poznaniu działają obecnie 4 sekcje lokalne - ESN UAM Poznań, ESN Poznań (Politechnika), ESN UEP oraz ESN WSB. Ich członkowie gotowi są do tego, aby udzielić przyjeżdżającym studentom odpowiedniego wsparcia ale też wspomóc osoby wyjeżdżające lub rozważające wyjazd na stypendium. W tym celu organizowane są spotkania dotyczące problematyki mobilności.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 lipca 2018 (KontenerART, ul. Ewangelicka). O godz. 20:00 działacze ESN, byli uczestnicy programu Erasmus+ oraz studenci wyjeżdzający w kolejnym roku akademickim spotkają się, aby wymienić się doświadczeniami.