Granty dla młodych naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła piątą edycję konkursu FIRST TEAM. Trzynaścioro młodych naukowców otrzymało łącznie 26 milionów złotych na stworzenie swoich pierwszych zespołów badawczych. Wśród wyróżnionych są także naukowcy z Poznania.

Granty dla młodych naukowców
Granty dla młodych naukowców

W programie FIRST TEAM Fundacja wspiera młodych doktorów w budowaniu samodzielności naukowej, przyznając im granty w wysokości ok. 2 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację projektów zespołowych i podejmowanie najciekawszych wyzwań badawczych. Granty są finansowane ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Do piątego konkursu w programie FIRST TEAM zgłoszono 131 wniosków, z których recenzenci i eksperci zarekomendowali do finansowania trzynaście projektów na kwotę ponad 26 mln złotych.

Wśród zdobywców grantów znaleźli się także naukowcy z Poznania:

Dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk z Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu za projekt: Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B,

Dr Bartłomiej Graczykowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za projekt: Nanomechanika Hybrydowych Membran Foto-Mechanicznych,

Dr Łukasz Piątkowski z Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej za projekt: HYDRA - Wyjaśnienie roli niejednorodnego nawodnienia oraz niedopasowania hydrofobowego w organizacji biomimetycznych błon komórkowych.

Do tej pory w programie FIRST TEAM Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przeprowadziła pięć konkursów. Zgłosiło się do nich ponad 500 kandydatów, z czego finansowanie na kwotę ponad 107 milionów złotych otrzymało 54 laureatów. W realizację projektów w programie FIRST TEAM zaangażowanych jest ponad 190 osób.