Gwiazdy Internacjonalizacji 2018

Po raz pierwszy wręczono nagrody akademickie "Gwiazdy Internacjonalizacji/International Stars". Nagroda przyznawana jest wspólnie przez polskie instytucje i organizacje zaangażowane we wspieranie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Wśród tegorocznych wyróżnionych jest także Emilia Wojtczak z Politechniki Poznańskiej.

Gwiazdy Internacjonalizacji 2018
Gwiazdy Internacjonalizacji 2018

Emilia Wojtczak zdobyła nagrodę w kategorii: Wschodząca Gwiazda - Rising Star. Na Politechnice Poznańskiej jest doradcą studenta zagranicznego w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Autorka i realizatorka projektu "PP dookoła świata - kawiarenka międzykulturowa". Przed podjęciem pracy na Politechnice Poznańskiej należała do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego "Młodzi Światu" i koordynowała w Poznaniu międzynarodowy projekt "Glocal Tour - Our World In Your City" - mobilną wystawę dotycząca problemów Globalnego Południa i Milenijnych Celów Rozwoju. Spędziła rok na wolontariacie w Amazonii w Peru, realizując projekt MSZ w ramach programu "Wolontariat polska pomoc". Emilia Wojtczak równie efektywnie działa na rzecz nowych inicjatyw międzyuczelnianych w Indiach. W minionych trzech latach kilkakrotnie reprezentowała Politechnikę Poznańską podczas targów edukacyjnych w Indiach.

Poza Emilią Wojtczak nagrody otrzymali także:

W kategorii Gwiazda Badań - Research Star

dr hab. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W kategorii Gwiazda Zarządzania - Management Star

dr Magdalena Popowska, Politechnika Gdańska

W kategorii Gwiazda Kształcenia - Teaching Star

dr Monika Kopytowska, Uniwersytet Łódzki

W kategorii Gwiazda Marketingu - Marketing Star

Ewa Kiszka, Gdański Uniwersytet Medyczny

Przyznana także została specjalna nagroda za całokształt osiągnięć w zakresie umiędzynarodowienia:

Wybitna Gwiazda - Distinguished Star, która otrzymał

prof. dr hab. Jan Krysiński z Politechniki Łódzkiej.