Idea uniwersytetu a Uniwersytet-Idea - konferencja

Jaka jest kondycja polskich uniwersytetów, zagrożenia, problemy i perspektywy czekającymi szkolnictwo wyższe - będą się zastanawiać uczestnicy konferencji "Idea uniwersytetu a Uniwersytet-Idea". Konferencja jest częścią projektu Open Eyes Economy on Tour - cyklu wydarzeń promujących gospodarkę opartą na wartościach. Spotkanie odbędzie się 19 października 2018 (UAM Collegium Maius, ul. Fredry 10, Salon Mickiewicza, godz. 10-16).

Idea uniwersytetu a Uniwersytet-Idea - konferencja
Idea uniwersytetu a Uniwersytet-Idea - konferencja

W konferencji wezmą udział między innymi: prof. dr hab. Przemysław Czapliński, prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz i prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Wojciech Morawski oraz prof. dr hab. Juliusz Gardawski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. nadzw. UEP dr hab. Jan Fazlagić i dr Przemysław Garsztka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Tomasz Szlendak z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak z Politechniki Poznańskiej, dr Barbara Stepnowska z Politechniki Gdańskiej, dr Łukasz Stankiewicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Karolina Wigura z Uniwersytetu Warszawskiego oraz pani Agata Bednarek - Head of PR największej na świecie organizacji młodzieżowej AIESEC.

Uniwersytet nie może być traktowany jako "byt idealny", to bowiem powodowałoby, że byłby bytem skostniałym. Zamiast o Idei uniwersytetu, trzeba myśleć o Uniwersytecie-Idei - konkretnej organizacji akademickiej, która spełnia zarówno funkcje konstytuujące uniwersytet (badania, kształcenie i formowanie), jak i skupia się na sposobie, w jaki są realizowane. Wierzymy, że doprowadzi to do wytwarzania wartości akademickich, przede wszystkim generowania wiedzy. Idea uniwersytetu może rodzić się w indywidualnym umyśle, ale staje się rzeczywista za sprawą zbiorowego, społecznego wysiłku - tłumaczy prof. Jerzy Hausner.

Open Eyes Economy jako ruch intelektualny, został zainicjowany w środowisku krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. OEE inicjuje dyskusje konceptualne oraz angażuje do działania przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych.

Zwieńczeniem całorocznych spotkań odbywających się zarówno w Polsce, jak i za granicą jest Open Eyes Economy Summit, którego trzecia edycja odbędzie się 20 - 21 listopada 2018 w Krakowie.