III Tydzień Międzykulturowy

Szkolenia otwartości kulturowej, wystawa fotograficzna "Studenci UAM bez granic" oraz międzykulturowa kawiarenka z pasją - to tylko kilka punktów programu III Tygodnia Międzykulturowego. Imprezy odbędą się w dniach 3-7 kwietnia 2017.

III Tydzień Międzykulturowy
III Tydzień Międzykulturowy

Tydzień Międzykulturowy to, jak mówią organizatorzy, propozycja skierowana do osób otwartych na nowe doświadczenia, które chcą poszerzyć swoje horyzonty. Program III Tygodnia Międzykulturowego prezentuje się następująco:

SzOK, czyli Szkolenia Otwartości Kulturowej - cykl zajęć dla studentów, doktorantów i absolwentów wszystkich poznańskich uczelni wyższych, gdzie podczas warsztatów i dyskusji uczestnicy poznają niuanse kulturowe, obalają stereotypy i otwierają na szeroko pojętą odmienność.

Termin: 3 - 7 kwietnia 2017 r., miejsce: DS Jowita, (ul. Zwierzyniecka 7c), Centrum wykładowe Politechniki Poznańskiej.

Targi Programów i Wyjazdów Zagranicznych - wydarzenie realizowane z myślą o osobach otwartych i ciekawych świata, które mogą zrealizować swoje marzenie o wyjeździe za granicę. Podczas wydarzenia wystawcy z uczelni i instytucji zajmujących się koordynacją międzynarodowych programów naukowych, a także wolontariatem, praktykami, stażami i pracą za granicą, będą mogli zaprezentować swoje oferty.

Termin: 4 kwietnia 2017 r., g. 11:00 - 15:00, miejsce: hol główny, bud. D, Kampus Szamarzewo.

Prelekcja "Studenci UAM bez Granic" - "Studenci UAM bez Granic" to międzynarodowy projekt realizowany przez członków Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, działającego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z uboższych części świata, doświadczającymi trudności w szeroko pojętej sferze edukacji, spowodowanych między innymi brakiem materiałów edukacyjnych, aktywizujących metod nauczania, dużymi odległościami między miejscem zamieszkania a szkołą, niedostatecznej względem potrzeb liczby nauczycieli, a często brakiem dostępu do edukacji.

Termin: 5 kwietnia 2017 r., g. 18:00, miejsce: Kawiarnia Nowa Czytelnia.

Wystawa fotograficzna "Studenci UAM bez Granic"

Termin: 3 - 7 kwietnia 2017 r., miejsce: bud. D, Kampus Szamarzewo.

Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją - spotkania z gośćmi, którzy wyjaśnią, dlaczego zdecydowali się na wolontariat zagraniczny, jak wyglądały ich przygotowania do wyjazdu oraz czym zajmowali się w kraju docelowym.

Termin: 5 kwietnia 2017 r., g. 16:30 - 18:30, miejsce: s. 210, bud. D, Kampus Szamarzewo.