Innowacyjna biogazowania Uniwersytetu Przyrodniczego

Innowacyjną biogazownię uruchomiono w należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom to jedna z najnowocześniejszych tego typu instalacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Innowacyjna biogazowania Uniwersytetu Przyrodniczego (foto: Uniwersytet Przyrodniczy)
Innowacyjna biogazowania Uniwersytetu Przyrodniczego (foto: Uniwersytet Przyrodniczy)

Wynika to z rozwiązań zarówno technicznych (nowości w budowie), jak i technologicznych (zaawansowane rozwiązania w procesie fermentacji). Instalacja wpisuje się w światowe trendy rozwoju energetyki zmierzające w kierunku technologii wykorzystujących magazynowanie energii, odnawialne źródła energii oraz zapewniających powszechne bezpieczeństwo energetyczne.

"Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od zawsze był uczelnią, której działania wpisywały się w aktualne trendy gospodarcze". - mówił podczas otwarcia prof. dr. hab. Jan Pikul, Rektor UPP - "Stąd, gdy po roku 2000 w Europie coraz silniejsze zaczęły być trendy rozwoju energetyki odnawialnej, zwróciliśmy również nasze zainteresowania naukowe i wdrożeniowe w kierunku OZE, a w szczególności agroenergetyki, czyli wykorzystania biomasy rolniczej i bioodpadów na cele energetyczne".

Biogazownia w Rolniczo - Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda, której uroczyste otwarcie odbyło się 8 października 2019 r., zbudowana została w całości na polskich rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Dzięki swej modułowej budowie, wykorzystaniu głównie skręcanych elementów ze stali jako materiału konstrukcyjnego możliwe jest dostarczanie całej instalacji na plac budowy w kontenerach (poza betonowymi fundamentami) oraz szybki montaż. W konsekwencji tego technologia ta posiada ogromny potencjał eksportowy. Symbolicznego przecięcia wstęgi wraz Rektorem UPP prof. dr hab. Janem Pikulem dokonali Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, mgr inż. Filip Mazur Dyrektor Rolniczo - Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda oraz Mirosław Michalak z Dynamic Biogas.