Kobiety w polskiej przestrzeni publicznej: docenianie czy dyskryminowane? - seminarium naukowe

W 2018 roku przypada setna rocznica nadania kobietom praw wyborczych. Z tej okazji Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM organizuje seminarium naukowe poświęcone kobietom w polskiej przestrzeni publicznej.

Kobiety w polskiej przestrzeni publicznej
Kobiety w polskiej przestrzeni publicznej

Setna rocznica nadania kobietom praw wyborczych w Polsce skłania do szerszej refleksji dotyczącej ich miejsca w przestrzeni publicznej naszego kraju. Warto zatem zastanowić się, czy po upływie tych wszystkich lat kobiety traktuje się w Rzeczypospolitej Polskiej tak jak na to zasługują, biorąc pod uwagę ich wykształcenie, wiedzę, aktywność obywatelską, umiejętność współpracy i budowania kapitału społecznego.

Organizatorzy proponują skoncentrowanie uwagi na trzech ważnych kwestiach: partycypacji kobiet w gospodarce, polityce i badaniach naukowych.

Niezwykle interesujące będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu - funkcjonując w wyżej wymienionych sferach - kobiety uzyskały realny wpływ na bieg spraw publicznych i zabezpieczenie swoich praw.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2018 w sali 43 WNPiD UAM przy ul. Umultowskiej 89A.

Załączniki