Miasto w ruchu - konkurs dla studentów

Miasto Poznań wraz z Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu jest współorganizatorem projektu "Miasto w ruchu". Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 31 października 2017.

Miasto w ruchu
Miasto w ruchu

Celem projektu jest wybranie najbardziej innowacyjnych prac projektowych stanowiących odpowiedzi na pytania:

- Jak może wyglądać metropolia poznańska w roku 2050?

- Jak będzie wyglądało poruszanie się po mieście oraz zaopatrzenie miasta w dobra i usługi?

- Jak mogłyby wyglądać samochody użytkowe przyszłości?

Projekt ma również przyczynić się do rozwoju współpracy na poziomie administracji samorządowej, nauki i biznesu.

Do projektu mogą się zgłaszać zespoły studentów Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Projekt będzie prowadzony w okresie od 04.10.2017 r. do 30.04.2018 r. Przesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych wraz z konspektami do projektu potrwa do 31.10.2017 r. Następnie odbędzie weryfikacja zespołów projektowych na podstawie złożonych konspektów. W jej efekcie zostanie wybranych 10 Zespołów, które wezmą udział w projekcie. Każdy zespół otrzyma wsparcie finansowe na realizację projektu w wysokości 4 000 zł brutto.

Projekt zakłada również zorganizowanie wykładów stanowiących wsparcie merytoryczne oraz wskazówki dla zespołów, informujące o aktualnych trendach społecznych, technologicznych i ekonomicznych prowadzonych przez ekspertów Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Miasta Poznania. Wykłady będą odbywać się od 28 listopada 2017 r.

Prezentacje końcowe odbędą się w kwietniu 2018 r. Jury będzie oceniać prace projektowe w oparciu o następujące kryteria: innowacyjność, pomysłowość, oryginalność, trafność określenia tematu, atrakcyjność.

Spośród 10 zespołów organizatorzy wyłonią zwycięzców, nagradzając pierwsze 3 miejsca:

- I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 22 000 PLN brutto oraz możliwość odbycia płatnych, letnich praktyk w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,

- II miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 13 500 PLN brutto,

- III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 9 000 PLN brutto.

Załączniki