Nagrody Ministra Nauki 2017 dla naukowców UAM i UEP

Najlepsi przedstawiciele świata naukowego odebrali Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2017 rok. Wśród ponad 60 naukowców znaleźli się także przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.

UAM i UEP
UAM i UEP

Nagrody te to coroczne wyróżnienia przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku.

Wśród wyróżnionych nagrodą za osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne znalazł się także prof. Marek Kwiek z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za naukowe badania szkolnictwa wyższego (higher education research) prowadzone w ramach polityki publicznej (public policy) w kategorii "badania na rzecz rozwoju społeczeństwa".

Nagrody za całokształt dorobku odebrali z kolei: prof. dr hab. Stefan Jurga z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz prof. dr hab. Emil Panek z Uniwersytetu Ekonomicznego.

Wśród wyróżnionych nagrodą za osiągnięcia naukowe I stopnia znalazła się także dr hab. Maria Gołda-Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.