Niezwykłe odkrycie z zakresu historii literatury polskiej

Nieznane, drukowane wydanie tekstu "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią", opublikowane w 1542 roku w Krakowie przez Macieja Szarfenberga odkrył w jednej z europejskich bibliotek uniwersyteckich prof. Wiesław Wydra z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odkryty przekaz, w odróżnieniu od znanej dotąd wersji dialogu z rękopisu płockiego, zachował się w całości i jest prawdziwą filologiczną rewelacją.

Wydanie tekstu Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią (foto: UAM)
Wydanie tekstu Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią (foto: UAM)

Edycja krytyczna "Rozmowy..." z 1542 roku ukaże się nakładem Wydawnictwa Poznańskie Studia Polonistyczne jesienią.

Przedmiotem zainteresowań profesora Wiesława Wydry są historia literatury i książki w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym, badania nad pieśniami w późnym średniowieczu oraz edycja nieznanych lub niewydanych utworów polskich z tego okresu. Jest również znawcą inkunabułów i starych druków. Ponadto jest autorem ponad stu artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych oraz kilku książek, w tym monografii poświęconej twórczości bł. Władysława z Gielniowa.