Nowy program stypendialny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Osoby chcące studiować na kierunkach: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, lub medycyna roślin mogą skorzystać z nowej oferty Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia "Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu".

Stypendia
Stypendia

Celem stypendium jest wspieranie najzdolniejszych studentek i studentów pierwszego roku studiów. Kryteria brane pod uwagę to średnia ocen na świadectwie maturalnym oraz sytuacja materialna- stypendium kierowane jest do osób, które osiągnęły wysokie wyniki w nauce a równocześnie, ze względu na niskie dochody swoich rodzin moga mieć trudności z pokryciem kosztów studiów i utrzymaniem sie w Poznaniu. 

Wysokość stypendium to 1000 zł/miesięcznie. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.