Obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

Rektorzy czterech poznańskich szkół wyższych otrzymali z rąk prezydenta klucze do miasta. Następnie przedstawiciele społeczności akademickiej i zaproszeni goście przemaszerowali do Collegium Minus, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatów uczelni. Przed wejściem do budynku wmurowano kapsułę czasu. W ten sposób zainaugurowano obchody 100. rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego.

Obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego
Obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

Uroczysty pochód nawiązywał do tego, co miało miejsce 100 lat wcześniej - przemarszu ojców założycieli i pracowników Wszechnicy Piastowskiej, później Uniwersytetu Poznańskiego. Na Starym Rynku rektorzy uczelni otrzymali z rąk prezydenta Poznania klucze do miasta.

- To zaszczyt dla Miasta, a jednocześnie wielka radość. 100 wspólnych lat, które razem spędziliśmy, w ciągu których razem budowaliśmy Poznań, to na pewno bardzo ważny okres dla historii Miasta. To, czego dokonaliście jest imponujące. Daliście nam bardzo wiele. Liczę, że następnych latach zrobimy tyle samo, co w tym okresie minionego wieku - mówił do rektorów prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

- W imieniu społeczności czterech uczelni Poznania chciałbym serdecznie podziękować za symboliczne klucze do Miasta. Są one wyrazem naszej dobrej współpracy - tego, że jako cztery uczelnie czujemy się członkami społeczności Miasta Poznania. Niech tak dalej będzie przez kolejne lata. Dziękujemy Pani Prezydencie! - odpowiedział prof. Andrzej Lesicki, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Ze Starego Rynku pochód przeszedł do Collegium Minus, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatów uczelni. Głos zabrali ich rektorzy.

- Przeprowadzenie uniwersytetu przez próg 100-lecia to ogromny zaszczyt, ale też świadomośc historycznej wagi tego wydarzenia i odpowiedzialności za jego przebieg. 7 maja 1919 roku miała miejsce pierwsza inauguracja roku akademickiego, która była świętem całego Poznania i osobistym sukcesem naszych ojców założycieli z Heliodorem Święcickim na czele. "Przeżywamy dzień wielki" - mówił tego dnia pierwszy rektor poznańskiego uniwersytetu. "Święciemy zwrot ku potędze, sile, mądrości". Dziś uniwersytetowi i uczelniom z niego wyrosłym przyświeca ten sam cel, który leżał u podstaw jego założenia. Troska o światło dla narodu - rozpoczął prof. Andrzej Lesicki.

- Nowo powstały Uniwersytet Poznański stał się ważnym ośrodkiem polskiej oświaty, nauki i kultury. Oddziaływał na szerokie kręgi społeczeństwa polskiego na ziemiach zachodnich i kształtował postawy Polaków, troszczących się o dobro Rzeczpospolitej. Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego jest dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego szczególnie ważny. Obchody skłaniają do spojrzenia wstecz, do refleksji nad wkładem naszych poprzedników - mówił prof. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

- Powstanie Uniwersytetu Poznańskiego, od początku reprezentującego wysoki poziom naukowy, przyciągającego naukowców i studentów z całego kraju i spoza niego, gruntownie odmieniło życie Poznania. Nadało mu nowy akademicki wymiar i wpłynęło na jego wszechstronny rozwój. Jestem dumny, że dzielimy się naszą historią i osiągnięciami ze wszystkimi, którzy chcą z nami świętować, bo jubileusz uniwersytetu to wielki dzień dla naszego miasta. Nie zapominamy przy tym o swoich korzeniach, o wybitnych uczonych, twórcach naszej tradycji uniwersyteckiej. Wkład ich pracy w rozwój nauki, tworzenie wysokich standardów kształcenia jest nie do przecenienia - tłumaczył prof. Jan Pikul, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Choć od 1950 roku jesteśmy samodzielną uczelnią, bardzo istotne jest dla nas wspólne świętowanie. Ważna jest refleksja, płynąca z podsumowania mijających lat i spojrzenia w przyszłość, skłaniającą do namysłu nad rolą uczelni w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie - podsumował prof. Dariusz Wieliński, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Świętujący obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego zostawią coś dla potomnych. W sąsiedztwie ławeczki Heliodora Święckiego - pierwszego rektora Wszechnicy Piastowskiej wmurowano kapsułę czasu. Trafiły do niej listy do przyszłych władz uczelni i wiele pamiątek, które mają przekazać przyszłym pokoleniom wiedzę na temat czasów, w jakich żyliśmy. Kapsuła czasu ma zostać otwarta podczas uroczystości 200-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.