Poznański Budżet Obywatelski - można już głosować!

Aż 20 milionów jest do rozdysponowania w ramach tegorocznego Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Internetowe głosowanie rozpoczęło się 27 września i potrwa do 19 października 2018. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Poznania, także studenci, którzy nie są w naszym mieście zameldowani. Przy głosowaniu muszą jednak podać adres, pod którym mieszkają w Poznaniu. Głosując należy podać także numer PESEL, dzięki czemu każdy będzie mógł oddać tylko jeden głos.

Poznański Budżet Obywatelski - można już głosować!
Poznański Budżet Obywatelski - można już głosować!

- Wpłynęło 425 propozycji, blisko 100 więcej niż rok temu. Mamy także rekordową liczbę projektów, które znalazły się na liście do głosowanie. W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 259 propozycji, rok temu tych projektów było 160. Na liście znalazły się 55 projekty ogólnomiejskie i 204 rejonowe - tłumaczy Patryk Pawełczak, p.o. dyrektora Gabinetu Prezydenta.

Lista projektów, wraz z ich numeracją, jest już dostępna na stronie internetowej: https://pbo2019.um.poznan.pl/i/pbo-2019/voting

To będzie rekordowy budżet obywatelski - pula przeznaczonych na niego środków wzrosła w tym roku z 18 do 20 mln zł. Podobnie jak w poprzedniej edycji, 6 mln z tej kwoty trafi na finansowanie projektów ogólnomiejskich. Na projekty rejonowe mieszkańcy miasta będą mogli wydać nie 12 - jak to miało miejsce ostatnio - ale aż 14 milionów zł. Dodatkowo maksymalna wartość takiego projektu mogła wynosić nie 500, ale 600 tys. zł.

Wszystkie zmiany w tegorocznej edycji PBO to efekt dyskusji i współpracy przedstawicieli różnych grup poznaniaków. Zasady opracowywane zostały przez specjalnie w tym celu powołany zespół (w skład którego wchodzili m. in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, wnioskodawcy z poprzednich lat, radni miejscy i osiedlowi oraz mieszkańcy miasta).

Głosowanie

O tym, które projekty zwyciężą w tegorocznej edycji PBO zdecydują wyniki głosowania. To rozpoczęło się 27 września i potrwa do 19 października. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Poznania, bez ograniczenia wiekowego (osoby niepełnoletnie będą potrzebowały jednak zgody rodzica lub opiekuna prawnego). Każdy może oddać maksymalnie 3 głosy - jeden na projekt ogólnomiejski i dwa na rejonowe.

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną - w Serwisie Poznański Budżet Obywatelski 2019. Osoby, które nie mają dostępu do komputera i internetu lub potrzebują pomocy w oddaniu głosu, mogą przyjść do jednego z punktów stacjonarnych. Zagłosować będzie można m. in. w Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44, pon.-pt. w godz. 10:00 - 18:00) oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 24, pon.-pt. w godz. 08:00 - 16:00), a także w mobilnych punktach uruchomionych przez rady osiedli. Dodatkowo, w weekend 6-7 października, w godz. 10-18, 42 punkty do głosowania będą działać też na terenie każdej z jednostki pomocniczej.