Program Ambasador UAM

Chętni studenci mogą zostać Ambasadorami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rolą Ambasadora UAM będzie promocja uczelni wśród uczniów szkół średnich.

Program Ambasador UAM
Program Ambasador UAM

Zgłoszenia chętnych do udziału w tym prestiżowym programie przyjmowane są do 31 sierpnia 2018.

Działania w ramach programu to m.in.:

spotkania w szkołach,

wyjazdy na targi edukacyjne,

obsługa stoisk promocyjnych UAM,

oprowadzanie wycieczek szkolnych po obiektach UAM,

prezentowanie oferty dydaktycznej uniwersytetu.

Podczas spotkania uczniów z ambasadorami omawiana jest oferta dydaktyczna, zasady rekrutacji, infrastruktura, a także przedstawiane wybrane aktywności i inicjatywy podejmowane przez studentów. Uczestnicy spotkania mogą uzyskać odpowiedź na każde, nurtujące przyszłych studentów pytanie.

Ambasadorami mogą zostać studenci co najmniej II roku, którzy są otwarci, aktywni i komunikatywni.