Program Symulowany Pacjent na Uniwersytecie Medycznym

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu poszukuje osób, które są gotowe wziąć udział w programie "Symulowany Pacjent". Program zakłada wykorzystanie przeszkolonych osób, które będą zaangażowane w odgrywanie/portretowanie pacjentów, członków rodziny, opiekunów chorego. Dzięki temu studenci będą mogli zdobyć umiejętności zbierania wywiadu, przeprowadzania podstawowego badania, przekazywania prostych informacji, komunikacji w sytuacjach trudnych emocjonalnie w bezpieczny i komfortowy dla obu stron sposób.

Program Symulowany Pacjent
Program Symulowany Pacjent

Przygotowywane dla celów pracy z udziałem SP scenariusze mają na celu szkolenie studentów z podstawowych umiejętności komunikacyjnych, umiejętności wyrażania/okazywania empatii oraz nacechowanego wysokim profesjonalizmem kontaktu z chorym i jego rodziną, jak również z przeprowadzania badania pacjenta.

Kim jest Symulowany Pacjent?

1. Symulowany Pacjent jest osobą przeszkoloną, by przedstawiać osobistą historię, niektóre objawy fizyczne, emocjonalne i codzienne troski pacjenta/rodziny opisanego w scenariuszu szkoleniowym.

2. Symulowany Pacjent jest przeszkolony, aby zapewnić racjonalny, obiektywny i konstruktywny komentarz zwrotny (słowny lub pisemny) studentowi, służący dalszemu wzbogacenia relacji między medykiem a pacjentem.

3. Symulowany Pacjent jest nowym w warunkach polskich, dynamicznie rozwijającym się, narzędziem edukacyjnym dla różnych projektów symulacyjnych w zakresie nauk medycznych i pokrewnych.

Kim Symulowany Pacjent nie jest?

SP nie jest osobą chorą na występującą w scenariuszu jednostkę chorobową, która spontanicznie odgrywa samą siebie.

Kto może zgłosić swój udziałw programie?

1. Osoby o różnorodnym pochodzeniu, wykształceniu, wieku i zainteresowaniach.

2. Osoby o elastycznych kalendarzach, które są gotowe podjąć współpracę zarówno w godzinach rannych, jak i popołudniowo-wieczornych.

3. Osoby z wcześniejszym choćby nieprofesjonalnym doświadczeniem w pracy aktorskiej i zamiłowaniami w tym kierunku, które potrafią zwracać uwagę na szczegóły oraz posiadające umiejętność dostosowania rozmowy do potrzeb i kompetencji uczącego się.

4. Osoby posiadające możliwość zapamiętania pewnej ilości informacji oraz przedstawienia ich tak samo podczas pracy z wieloma studentami

5. Osoby wyrozumiałe i nieodczuwające dyskomfortu podczas dotykowego badania przeprowadzanego przez studenta.

6. Osoby gotowe do współpracy z innymi SP, wykładowcami i studentami, posiadające umiejętność improwizacji i znajdowania się w nowych, zaskakujących sytuacjach.

7. Osoby, które rozumieją i potrafią docenić wartość zarówno dawania i otrzymywania natychmiastowej, opisowej informacji zwrotnej w przyjazny, zindywidualizowany i konstruktywny sposób, stanowiący dla studenta wzmocnienie pozytywne, służące poprawie jego funkcjonowania w relacji z pacjentem.

8. Osoby świadome swoich emocji, mające nad nimi kontrolę, radzące sobie z takimi trudnymi problemami jak strata, śmierć, czy umieranie.

9. Osoby niezawodne, rzetelne i punktualne, którzy rozumieją znaczenie swojego wkładu w rozwój zawodów medycznych i podejmując zobowiązanie, będą się w nie angażować zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem.

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie "Symulowany Pacjent" odbędzie się w środę 31 stycznia 2018 o godz. 17:00 w Centrum Stomatologii UMP, ul. Bukowska 70, sala nr 205.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: symulacjapacjent@ump.edu.pl