Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej - międzynarodowe studia magisterskie

Uniwersytet Ekonomiczny zaprasza wszystkich absolwentów studiów licencjackich o profilu ekonomicznym (finanse/ekonomia/zarządzanie) do wzięcia udziału w kwalifikacjach na studia magisterskie (specjalność "Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej") prowadzone we współpracy z ESCP Europe. Studia stanowią przepustkę do uzyskania dyplomu pierwszej uczelni biznesowej na świecie (założonej w 1819) - ESCP Europe. Program studiów magisterskich w 2017 roku znalazł się na 6. miejscu w światowym rankingu Financial Times.

ESCP Europe
ESCP Europe

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu i finansów, która pozwoli absolwentom na funkcjonowanie we współczesnym, nowoczesnym przedsiębiorstwie oraz w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Pierwszy rok (Master 1) realizowany jest w Poznaniu. Program, realizowany jest w języku angielskim m.in. przez wykładowców zagranicznych, obejmuje głównie przedmioty dające studentowi wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, a także obowiązkowy, intensywny lektorat z języka francuskiego lub niemieckiego.

Drugi rok (Master 2) realizowany jest w ESCP Europe na wybranej tam specjalności w:

Paryżu (22 specjalności) - rok po angielsku lub francusku - dwa dyplomy: polski i francuski (ESCP Europe Master in Management Grande Ecole),

Berlinie (6 specjalności) - rok po niemiecku lub po angielsku - dwa dyplomy: polski i niemiecki (Master of Science).