Przedszkolaki na Uniwersytecie

Rozpoczęła się III edycja projektu "Przedszkolaki na Uniwersytecie". Projekt realizowany jest na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. W ramach projektu studenci WSE będą działali w przedszkolach, a przedszkolaki wybiorą się na wycieczkę na prawdziwy uniwersytet.

Przedszkolaki na Uniwersytecie
Przedszkolaki na Uniwersytecie

Wszystko zaczęło się kilka lat temu od pomysłu ówczesnej studentki Wydziału Studiów Edukacyjnych, pracownicy poznańskiego przedszkola nr 71 "Pod Topolą". We współpracy z władzami wydziału i dyrekcją jednostki udało się nawiązać współpracę, która dała początek akcji trwającej do dzisiaj. Inicjatywa spotkała się z ogromnym entuzjazmem środowiska i do II edycji zaproszono cztery przedszkola. W tym roku w akcji udział bierze już kilkanaście przedszkoli oraz przedszkola współpracujące, tym razem pod hasłem "Współpraca się opłaca".

Do końca roku akademickiego studenci pedagogiki będą działali i animowali dzieci w przedszkolach, przedszkolaki będą odwiedzać i uczyć się w salach wykładowych uniwersytetu.

Ważnym punktem są szkolenia nauczycieli i spotkania z dyrektorami, w których co ważne, mogą wziąć udział zainteresowani rodzice. Już dzisiaj zgłaszają się do Wydziału kolejne przedszkola, zainteresowane przyszłorocznym udziałem.

Za projekt odpowiadają prof. dr hab. Kinga Kuszak, prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska oraz mgr Anna Schmidt z WSE. Partnerami projektu są: Koło Naukowe Pedagogów-Terapeutów AGO, Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej "RAZEM" oraz Studenckie Koło Naukowe Literacko-Teatralne "Dygresja" działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych.