Ranking studiów inżynierskich

Trzy kierunki realizowane przez Politechnikę Poznańską znalazły się wśród najlepszych studiów inżynierskich w Polsce w najnowszym rankingu Perspektyw. Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018, przygotowany po raz drugi, wskazuje wydziały, na których warto studiować 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych - od architektury po zarządzanie i inżynierię produkcji.

Ranking studiów inżynierskich
Ranking studiów inżynierskich

W każdym z 21 ocenianych kierunków studiów inżynierskich kapituła wyróżniła 3 najlepsze. Politechnika Poznańska została wyróżniona za:

Logistyka - Wydział Inżynierii Zarządzania, 3 miejsce;

Transport - Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, 3 miejsce;

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, 3 miejsce.

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, obradująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W skład Kapituły weszli zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Do ich oceny zastosowanych zostało 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów.

Są to: Prestiż: badanie opinii kadry akademickiej, Absolwenci na rynku pracy: badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" realizowane przez MNiSW, Potencjał akademicki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie, Efektywność naukowa: publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact, Potencjał dydaktyczny: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje, Innowacyjność: patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia.