Rekrutacja na studia na UAM

Ponad 25 tysięcy osób zarejestrowało się w systemie rekrutacji nowych studentów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Najpopularniejszym kierunkiem studiów jest filologia szwedzka, gdzie o jedno miejsce ubiega się ponad 27 osób.

Rekrutacja na studia na UAM
Rekrutacja na studia na UAM

Sporą popularnością cieszyły się także:

filologia duńska - 15,5 osób na jedno miejsce,

zarządzanie i prawo w biznesie - 10,81 osób na jedno miejsce,

filologia angielsko-chińska - 9,35 osób na jedno miejsce,

filologia koreańska - 9,32 osób na jedno miejsce.

W tegorocznej ofercie UAM pojawiło się 7 nowych kierunków:

Studia I stopnia

Biologia i zdrowie człowieka Wydział Biologii

Chemia aplikacyjna Wydział Chemii

Gospodarka i ekonomia w dziejach - wydział Historyczny

Zintegrowane planowanie rozwoju, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Studia II stopnia

Język niemiecki i komunikacja w biznesie - Wydział Neofilologii

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna - Wydział Biologii /Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kartografia i geomatyka , Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Wyniki rekrutacji poznamy 13 lipca.