Studia dualne na Uniwersytecie Przyrodniczym

Pierwsze kierunku realizowane w ramach studiów dualnych pojawią się wkrótce w ofercie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia dualne przewidują, że znaczna część programu studiów będzie realizowana w oparciu o staże zawodowe u starannie wybranych pracodawców. Pierwsi studenci studiów dualnych pojawią się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 na utworzonym przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach kierunku: Żywienie zwierząt.

Studia dualne na Uniwersytecie Przyrodniczym
Studia dualne na Uniwersytecie Przyrodniczym

Kolejne dwa kierunki - Technologia drewna (opracowany przez Wydział Technologii Drewna) w zupełnie nowej odsłonie w ścisłej kooperacji z pracodawcami oraz nowy kierunek Agrobiznes (przygotowany przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny) zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/20.

Realizacja tej inicjatywy jest możliwa dzięki dofinansowaniu jakie nasza uczelnia otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty zostały przygotowane przez Dział ds. Funduszy Strukturalnych w ścisłej współpracy z Wydziałami.

Środki zostały zakontraktowane w ramach trzech projektów:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach "Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu" 01.11.2018 - 31.10.2022 - wartość projektu 1373 557,44 zł, studia drugiego stopnia, trzy edycje

Wydział Ekonomiczno-Społeczny: "Agrobiznes - nowy kierunek studiów dualnych na WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu" 01.09.2019-31.08.2023 - wartość projektu 4 028 506,35 zł, studia drugiego stopnia, trzy edycje

Wydział Technologii Drewna: "Technologia Drewna - inżynierskie dualne studia praktyczne na WTD na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu" 01.04.2019-31.03.2023 - wartość projektu 2 082 998,37 zł, studia pierwszego stopnia, jedna edycja

W ramach projektów blisko 230 studentów zostanie objętych programem studiów który zapewni im liczne zajęcia z praktykami i nauczycielami akademickimi z doświadczeniem zawodowym. Wszyscy będą też uczestniczyli w kilku miesiącach płatnych staży zawodowych u pracodawców.