Stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach - kolejna edycja programu

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania na organizację staży w formie stypendium dla stażysty. O dofinansowanie mogą ubiegać się wspólnie firma organizująca staż wraz ze studentem przyjętym na staż. Warunkiem koniecznym jest, aby firma organizująca staż miała siedzibę w Poznaniu. Pierwszy w tym roku termin składania wniosków mija 31 marca 2018.

Stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach
Stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach

Stypendystą może zostać student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez firmę składającą wniosek.

Celem programu stażowego jest wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach oraz wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży. Po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty (lub innej osoby) i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

Zapraszamy do składania wniosków na kolejną edycję : do 31 marca 2018

W tym roku odbędą się jeszcze 3 edycje składania wniosków:

do 30 czerwca 2018,

do 31 października 2018,

oraz do 31 grudnia 2018.