Szkoły wyższe i Miasto Poznań zapraszają studentów z Afryki

W Polsce studiuje niemalże 60 tys. studentów zagranicznych ze 157 krajów. W Poznaniu w ciągu kilku lat liczba studentów zagranicznych wzrosła o 60% i obecnie wynosi ok. 5 tys., wśród nich na razie niewielką, ale istotną rolę pełnią studenci z Afryki. Dzięki nim Poznań i poznańskie uczelnie stają się bardziej otwarte i wielokulturowe. A każdy z afrykańskich studentów, jako często przyszły przedstawiciel elit w swoim kraju, jest potencjalnym ambasadorem Uczelni i Poznania.

W Poznaniu w ciągu kilku lat liczba studentów zagranicznych wzrosła o 60% i obecnie wynosi ok. 5 tys., wśród nich na razie niewielką, ale istotną rolę pełnią studenci z Afryki
W Poznaniu w ciągu kilku lat liczba studentów zagranicznych wzrosła o 60% i obecnie wynosi ok. 5 tys., wśród nich na razie niewielką, ale istotną rolę pełnią studenci z Afryki

Z inicjatywy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 16 maja 2019 odbędzie się spotkanie "Uczelnie Wyższe i Miasto Poznań ku studentom i doktorantom z Afryki". Celem organizowanego wydarzenia jest zainicjowanie współpracy na rzecz lepszego zintegrowania studentów i doktorantów z Afryki z Poznaniem. Studentów z tego kontynentu postrzegamy jako bardzo perspektywiczną grupę dla środowiska akademickiego, jak i naszego regionu. - mówi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Są to często bardzo dobrzy studenci, których zaangażowanie pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu prowadzonych studiów anglojęzycznych. Prowadzone przez studentów z Afryki prace dyplomowe umożliwiają podjęcie ciekawych badań o znaczeniu międzynarodowym. Pozyskiwane przez nich granty i stypendia pozwalają na lokację tych środków w Poznaniu.

Podjęta inicjatywa ma zmierzać do nawiązania współpracy między uczelniami i instytucjami samorządowymi w celu integracji działań realizowanych dotychczas w rozproszeniu. Ma stworzyć sieci przepływu informacji, aby efektywniej włączać studentów w organizowane wydarzenia. Chcemy efektywniej wykorzystać pobyt młodych ludzi w naszym mieście poprzez zwiększenie ich wkładu w rozmaite wydarzenia na szczeblu uczelni wyższych, miasta Poznania oraz życia gospodarczego. - mówi inicjator przedsięwzięcia prof. dr hab. Jean Diatta, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ds. Studentów z Afryki.- Współpraca podniesie atrakcyjność studiowania w naszym mieście i pozwoli skuteczniej zapobiegać jak i rozwiązywać pojawiające się problemy.

Spotkanie, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, organizacji biznesowych, wyższych uczelni poznańskich oraz studenci i doktoranci z Afryki, odbędzie się w najbliższy czwartek 16.05.2019 w godz. 12.00 - 14.00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52).