Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania

Od 13 września 2017 Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia studentów (on-line) na zimową edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich. Edycja zimowa będzie realizowana w terminie od listopada 2017 do końca lutego 2018. Wnioski są przyjmowane tylko do 30 września.

Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania
Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania

Na studentów czeka 78 miejsc w 27 wydziałach/biurach Urzędu Miasta Poznania, 2 miejsca w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń i 6 miejsc w Poznańskich Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

- posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

- studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP

- wypełnienie formularza on-line

Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych!

Wnioski będą przyjmowane do 30 września br. (do godz. 23:59)

Aby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który od

13 września jest aktywny na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka staże i praktyki - rekrutacja on-line).

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz AKTUALNY WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW - EDYCJA ZIMOWA oraz sprawdzić preferowane kierunki studiów przypisane każdemu wydziałowi (w punkcie 8 formularza student wskazuje wydział/y lub biuro/a, w których chciałby odbywać staż).

Październik będzie miesiącem rozmów rekrutacyjnych. Ze studentami, którzy zakwalifikują się do udziału w 1 etapie Programu (praktyka) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowy zlecenia na 2 etap Programu (staż), w ramach którego studenci otrzymają wynagrodzenie (13 zł).

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10