UAM w rankingu World University Ranking "Green Metric"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po raz pierwszy przystąpił do międzynarodowego rankingu World University Ranking "Green Metric". Zestawienie, oprócz walorów edukacyjnych oraz infrastrukturalnych, bierze pod uwagę następujące dane: energię i zmiany klimatu, opady, wodę oraz transport.

UAM w rankingu World University Ranking "Green Metric"
UAM w rankingu World University Ranking "Green Metric"

Na 619 notowanych uczelni, UAM zajął 173. lokatę, zajmując równocześnie najwyższe miejsce spośród polskich uczelni (Polskę reprezentują w rankingu cztery uczelnie). Najwyżej ocenione zostały uniwersytety z Wageningen z Holandii i Nothigham w Wielkiej Brytanii.

Uniwersytet znalazł się w tym rankingu ponieważ prowadzi prace nad zbudowaniem programu Zielonego Uniwersytetu, którego celem ma być nie tylko zwiększenie świadomości wśród społeczności akademickiej na temat zasad zrównoważonego rozwoju, oszczędzenia zasobów naturalnych, a także wzmocnienie bądź zainicjowanie projektów badawczych i edukacyjnych, które dotyczą środowiska naturalnego.

Ranking tworzony jest od 2010, kiedy wzięło w nim udział zaledwie 95 uczelni. Coraz większa frekwencja uczelni w "Green Metric" to znak, że sprecyzowane przez ONZ w ramach tzw. 17 celów zrównoważonego rozwoju wyzwania są coraz częściej elementem świadomej, badawczej i edukacyjnej strategii najlepszych uczelni na świecie.