Uniwersyteckie wykłady na Zamku

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" zapraszają na kolejne spotkanie w ramach "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku". Cykl tegorocznych wykładów poświęcony jest problemowi "wolności". Pierwszy w nowym roku wykład odbędzie się 9 stycznia o godzinie 18.00 w Sali Wielkiej Centrum Kultury "Zamek". Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka z Wydziału prawa i Administracji UAM. Tytuł wykładu: Wolność a prawo.

Uniwersyteckie wykłady na Zamku
Uniwersyteckie wykłady na Zamku

Pojęcia "prawa" i "wolności" należą do podstawowych problemów, przed jakimi staje prawnik. Szczególne znaczenie mają prawa człowieka i koncepcje źródeł ich pochodzenia. W czasie wykładu podjęta zostanie próba wyjaśnienia różnic w ujmowaniu praw jednostki przez pozytywizm prawniczy i prawo natury.

Prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UAM, tu uzyskała doktorat i habilitację. Jest kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego. Stała na czele rządu polskiego (1992-1993), pełniła funkcje ministra sprawiedliwości (1997-2000) oraz ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej (2001-2013).