Uniwersytet Ekonomiczny doceniony przez Ministerstwo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu znalazł się w gronie 13 uczelni wyższych, które jeszcze w tym roku akademickim, otrzymają dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są one nagrodą za podniesienie poziomu naukowego oraz zdobycie wyższej kategorii naukowej.

Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Ekonomiczny

Podstawą do przyznania dodatkowych środków finansowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu były wyniki tegorocznej parametryzacji przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych. Komisja przyznała wszystkim wydziałom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kategorię A (poziom bardzo dobry). Uniwersytet Ekonomiczny jest jedyną uczelnią w kraju z takim wynikiem.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podzieliło kwotę 95 mln zł na 13 uczelni wyższych. W gronie docenionych UEP jest jedyną poznańską uczelnią i jedną z dwóch uczelni ekonomicznych - drugą jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Potencjał naukowcy i dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został również doceniony w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych, przygotowanym przez dziennik "Rzeczpospolita". Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął ponownie III miejsce (II miejsce wśród uczelni publicznych o profilu ekonomicznym). W porównaniu do zeszłorocznego zestawienia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zanotował największy punktowy awans.

Ranking "Rzeczpospolitej" uwzględnia jakość nauczania, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie uczelni oraz kariery absolwentów na wszystkich uczelniach wyższych o profilu ekonomicznym (publicznych i niepublicznych). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w tegorocznym rankingu wyróżnia się jakością nauczania, którą zapewnia dobrze wykwalifikowana kadra naukowa UEP (jeden z najlepszych współczynników liczby profesorów i doktorów habilitowanych na 1000 studentów).

Zestawienie pokazuje, że absolwenci UEP potrzebują średnio jedynie 2,3 miesiąca na znalezienie pracy (to o ponad miesiąc krócej w porównaniu do zeszłorocznego raportu "Rzeczpospolitej"). Wynagrodzenie absolwentów UEP podejmujących pierwszą pracę wynosi średnio 2858,9 zł.