Uniwersytet Otwarty UAM

Tylko do 25 września 2017 można zgłaszać swój udział w kolejnej edycji wykładów Uniwersytetu otwartego UAM. Przez pierwsze dni września na wykłady zapisało się już ponad 700 osób. Zajęcia rozpoczną się w październiku.

Uniwersytet Otwarty UAM
Uniwersytet Otwarty UAM

Ta nowa inicjatywa przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych, od 16 roku życia aż po najstarszych, bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia. Uniwersytet otwarty UAM to klasyczne zajęcia uniwersyteckie, a więc wykłady i ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach, które trwają cały semestr (od 15 do 30 godzin). Spotkania odbywają się w różnych terminach, najczęściej raz w tygodniu (z reguły tylko 1,5 godziny), w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) a niektóre z nich w weekendy. Na zakończenie kursu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wykładach, a po zdaniu egzaminu (dobrowolnego) uzyskuje dodatkowo świadectwo z osiągniętymi efektami kształcenia.

Ubiegły rok akademicki był pierwszym rokiem działania UO. W programie znalazło się wtedy blisko 200 kursów, na które zapisało się ponad 3 tysiące osób.

Do najpopularniejszych kursów już w I trymestrze należały: Gramatyka języka angielskiego na poziomie zaawansowanym dr. Michała Remiszewskiego z Wydziału Anglistyki oraz Psychologiczne podstawy zachowań ludzi prof. dr hab. Hanny Mamzer z Wydziału Nauk Społecznych. Dołączyła do nich w drugim trymestrze dr Magdalena Perdek z kursem pt.: Angielska terminologia prawnicza.

Popularne też były wtedy kursy: Elementy Analizy Transakcyjnej i porozumienie bez przemocy, Język SQL - kurs podstawowy, Kurs Ogrodniczy, Public Relations, Praktyka wystąpień publicznych, Preparatyka kosmetyków - podstawy a w trzecim trymestrze: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Protokół dyplomatyczny i etykieta na co dzień, System podatkowy w Polsce, Wymowa języka angielskiego.

W programie pierwszego trymestra nowego roku akademickiego znalazło się blisko 90 kursów - część najpopularniejszych z poprzedniego roku oraz ponad 60 zupełnie nowych. Większość z nich jest przeznaczona dla tych, którzy chcą podnieść dotychczasowe kwalifikacje zawodowe i uzupełnić swoje wykształcenie oraz tych którzy stawiają na rozwój osobisty, a kursy będą dla nich okazją skonfrontowania swojej wiedzy z autorytetami naukowymi i spotkania innych podobnych pasjonatów.

Wszystko to za stosunkowo niewygórowaną cenę od 160 zł za 15-godzinny wykład.

Szczegóły naszej oferty i regulamin kursów na stronie Uniwersytetu Otwartego UAM:

www.uo.amu.edu.pl

Dane kontaktowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Otwarty;

ul. Św. Marcin 78 (dawne Collegium Historicum), pok.120;

61-809 Poznań,

tel. 61 829 47 50

Adres mailowy uo@amu.edu.pl

Strona internetowa: www.uo.amu.edu.pl