Uniwersytet Otwarty UAM

Swoją inaugurację nowego roku akademickiego będą mieć słuchacze Uniwersytetu Otwartego UAM. Uroczystość odbędzie się 11 października 2018 o godz. 18.00 w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus przy ul Wieniawskiego.

Uniwersytet Otwarty UAM
Uniwersytet Otwarty UAM

Wykład inauguracyjny nowego semestru zajęć organizowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, "To co nie udało się jezuitom, zrobił... lekarz - inne spojrzenie na historię Uniwersytetu Poznańskiego".

W programie uroczystości znalazły się także wystąpienia przedstawicieli władz rektorskich UAM oraz sprawozdanie Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego UAM.

Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął swoją działalność w październiku 2016 roku. W pierwszych dwóch latach naszej działalności uruchomiono 118 kursów dla blisko trzech tysięcy słuchaczy. Do najpopularniejszych do tej pory zajęć, należały przede wszystkim kursy językowe, zarówno dla początkujących, jak i specjalistyczne oraz wykłady z psychologii. Popularne też były takie kursy: Elementy analizy transakcyjnej i porozumienie bez przemocy, Kurs Ogrodniczy, Praktyka wystąpień publicznych, Preparatyka kosmetyków, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Protokół dyplomatyczny i etykieta na co dzień, System podatkowy w Polsce, Prawo ochrony danych osobowych w perspektywie RODO, Coaching jako droga rozwoju osobistego i zawodowego.