Uniwersytet Przyrodniczy w światowym rankingu uniwersytetów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się na światowej liście Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018. W najnowszym zestawieniu dziedzinowym znalazły się aż 3 dyscypliny naukowe prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Uniwersytet Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczy

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects publikowany od roku 2009 to międzynarodowe zestawienie instytucji naukowych z całego świata ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych. Znajdują się wśród nich min. nauki przyrodnicze, ścisłe, społeczne, ekonomiczne oraz medyczne i techniczne. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uplasowała się w dziedzinie Food Science & Technology na miejscu 151-200 z wynikiem 41,6 pkt., w dziedzinie Veterinary Sciences - 201-300 uzyskując 23 pkt. oraz w dziedzinie Agricultural Sciences - 301-400 z 42,7 punktami - jako najlepsza uczelnia z Polski.

Parametry wpływające na pozycję uczelni to liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, oraz liczba pracowników, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie.

Zajmowane pozycje w rankingu są potwierdzeniem wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. - mówi prof. dr. hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UPP - Stawiamy na rozwój badań naukowych, o czym świadczyć może min. liczba 2500 publikacji w roku 2017, z czego 571 artykułów w czasopismach funkcjonujących w międzynarodowym obiegu naukowym (posiadające tzw. Impact Factor). Ponadto na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu tylko w roku 2017 realizowanych było aż 11 grantów europejskich (Horyzont 2020, 7. Program Ramowy, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza) oraz 81 grantów z Narodowego Centrum Nauki NCN, 17 projektów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR, a także wiele projektów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - podsumowuje Rektor - Dużym sukcesem było również pozyskanie sześciu projektów badawczych realizowanych w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG.

Ranking Shanghai Index jest najważniejszym rankingiem uniwersyteckim na świecie, wraz z rankingami World Times Higher Education World oraz rankingami World University Quacquarelli Symonds (QS).