Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0 - konferencja

Jaką rolę pełniły uniwersytety przed laty, a jaką będą pełnić w cyfrowym społeczeństwie XXI wieku - będą się zastanawiać uczestnicy konferencji naukowej "Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0". konferencja, która jest częścią obchodów setnej rocznicy utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego, odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2019 (Sala Lubrańskiego, Collegium Minus w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1).

Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0 - konferencja
Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0 - konferencja

Uczestnicy konferencji będą się zastanawiać przede wszystkim nad możliwymi kierunkami rozwoju szkolnictwa wyższego w obliczu wyzwań wynikających także z tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.

W programie konferencji znalazły się między innymi wykłady nt.: Uniwersytet przyszłości - więcej czy mniej technologii oraz O ewaluacji nauki jako niezbywalnym etapie komunikacji naukowej. W drugiej części konferencji odbędą się debaty panelowe poświęcone między innymi: Miejscu ekspresji politycznej w murach uczelni, Wyzwaniom Ustawy 2.0: zarządzanie i finansowanie uczelni w nowych warunkach.

Załączniki