Ustawa 2.0 przegłosowana w Sejmie

Wczoraj przed północą Sejm RP przyjął, z ponad 80 poprawkami, ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) i przepisy ją wprowadzające, czyli tzw.  Konstytucji do Nauki. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 233 posłów i posłanek, 195 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Następnym krokiem w procesie legislacyjnym będzie głosowanie nad ustawą w Senacie RP oraz przedłożenie projektu do podpisu przez prezydenta. 

źródło: sejm.gov.pl
źródło: sejm.gov.pl

Kontrowersyjna ustawa wprowadzi duże zmiany w funkcjonowaniu uczelni, zasadach ich ewaluacji, metodach finansowania, a także przebiegu kariery naukowej pracowników i pracownic uczelni.

Przedstawiciele MNiSW podkreślają, iż projekt powstał w toku trwających ponad dwa lata  konsultacji,  w których uczestniczyły tysiące przedstawicieli środowiska akademickiego. Ich zdaniem ustawa ma ulepszyć funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, a także zwiększyć rozpoznawalność i renomę polskich uczelni na arenie międzynarodowej. - Ustawa zwiększa autonomię uczelni poprzez zwiększenie jej swobody organizacyjnej wewnątrz. To wspólnota akademicka decyduje, jak działa uczelnia wewnątrz, a nie ustawa - podkreślał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Piotr Mueller.

Przyjęcie projektu Ustawy poprzedziło wiele burzliwych dyskusji w całym kraju. W czerwcu przeciw zapisom projektu Ustawy 2.0 odbyła się seria oddolnych protestów, organizowanych przez Akademicki Komitet Protestacyjny między innymi  na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w wielu innych miastach. Zdaniem przeciwników i przeciwniczek "Konstytucji dla Nauki" ustawa może wpłynąć m.in. na ograniczenie autonomii uczelni oraz pogorszy sytuację uczelni z mniejszych miejscowości. Uwagi do projektu zgłaszali zarówno przedstawiciele środowiska naukowego i akademickiego, jak i politycy. W rezultacie ministerstwo rekomendowało przyjęcie licznych poprawek do projektu.

Pełen tekst ustawy: TUTAJ

Więcej na temat zmian: TUTAJ