Wigilia Ambasadorów Akademickiego Poznania

Studenci, Ambasadorowie Akademickiego Poznania wzięli udział w spotkaniu wigilijnym. To już tradycja, że studenci zaangażowani w miejski projekt, spotykają się by wspólnie kolędować i przełamać się opłatkiem.

Wigilia Ambasadorów Akademickiego Poznania
Wigilia Ambasadorów Akademickiego Poznania

Życzenia Ambasadorom złożył Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski, nie zabrakło także wzajemnego obdarowywania symbolicznymi prezentami.

Tegoroczną atrakcją wigilii były warsztaty kręcenia lizaków z ciepłego karmelu. Lizaki kolejnego dnia zostały wręczone dzieciom - pacjentom Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddziału III Onkologiczno-Hematologicznego.

Projekt "Ambasador Akademickiego Poznania", prowadzony przez Wydział Rozwoju Miasta, ma na celu integrację najlepszych poznańskich studentów i pozyskanie ich dla budowania marki "Akademickiego Poznania". Skierowany jest do Stypendystów Miasta Poznania z dotychczasowych edycji programu stypendialnego, którzy otrzymali stypendia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu.