Współpraca na rzecz studentów kierunków geologia i geografia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza podpisał porozumienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dzięki porozumieniu RZGW będzie współpracował bezpośrednio z Instytutem Geologii oraz Instytutem Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

prof. Marek Nawrocki, Prorektor UAM ds. informatyzacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz Magdalena Żmuda, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (foto: Łukasz Woźny)
prof. Marek Nawrocki, Prorektor UAM ds. informatyzacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz Magdalena Żmuda, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (foto: Łukasz Woźny)

Porozumienie podpisali: prof. Marek Nawrocki, Prorektor UAM ds. informatyzacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz Magdalena Żmuda, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podstawowe założenia współpracy pomiędzy tymi instytucjami to przede wszystkim: prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów kierunków geologia oraz geografia, współpraca przy tworzeniu prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, organizacja szkoleń czy konferencji, a także realizacja wspólnych tematów badawczych i wdrażanie ich efektów w praktyce.