Wykład otwarty prof. Antonelli Sorace

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty prof. Antonelli Sorace. Prelekcja pt. Adult bilingualism: The big picture, odbędzie się dnia 19 września 2017 r. (wtorek), o godz. 9:00, w sali C1, Collegium Novum przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu.

Wykład otwarty
Wykład otwarty

Prof. Antonella Sorace interesuje się zwłaszcza ewolucją dwujęzyczności na przestrzeni życia człowieka. Jest znana z badań nad osobami dorosłymi szczególnie uzdolnionymi do nauki języków obcych ("near-native" adult second language speakers), nad zanikiem pierwszego języka u osób o wysokim stopniu zaawansowania w języku drugim, nad nabywaniem języka w trybie dwujęzycznym w dzieciństwie oraz nad wpływem dwujęzyczności na obszary pozajęzykowe. Międzynarodową renomę przyniosły jej badania nad typologią języków, zwłaszcza zaś nad ograniczeniami w wariantywności na pograniczu leksykonu i składni.