Wykład otwarty prof. Bertranda Matthäusa

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania zapraszają na wykład otwarty , który wygłosi prof. dr Bertrand Matthäus. Prelekcja pt. "Profiling of volatile compounds of virgin rapeseed oils by SPME and dynamic headspace as a powerful tool for the evaluation of sensory quality and factors impairing this quality" odbędzie się 5 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52.

Bertrand Matthäus
Bertrand Matthäus

Prof. dr Bertrand Matthäus jest vice dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Zbożowych oraz kierownikiem Zakładu Badań Tłuszczów w Federalnym Instytucie Badań Żywności i Żywienia - Max Rubner Instytut w Detmold (Niemcy). To światowej sławy specjalista w dziedzinie analityki i jakości tłuszczów jadalnych. Posiada znaczące osiągnięcia w zakresie powstawania i wpływu 3-MCPD na zdrowie człowieka oraz oznaczania ich stężeń w żywności. Prof. dr Matthäus opracował strategię obniżenia powstawania estrów 3-MCPD oraz estrów glicydylowych w olejach i tłuszczach spożywczych.

Ponadto posiada liczny dorobek naukowy w zakresie badań olejów roślinnych. Jest autorem i współautorem 151 prac naukowych z dziedziny nauk o żywności, które ukazały się w czasopismach z listy JCR.

Dr Matthäus opracował parametry jakości dla oleju rzepakowego tłoczonego na zimno ze szczególnym uwzględnieniem oceny sensorycznej oraz korelacji między wrażeniami sensorycznymi, a profilem związków lotnych. Przez wiele lat swojej kariery zawodowej tworzył i nadal tworzy bazę składu kwasów tłuszczowych dla roślin oleistych.

Ponadto dr Matthäus umożliwiał odbywanie staży naukowych w jego laboratorium (m.in. w ramach programu Erasmus, Erasmus+ i projektu NCN Etiuda). Był opiekunem naukowym doktorantów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.