Wykład otwarty prof. Kierana Egana

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi Prof. Kieran Egan. Prelekcja pt. "Wychowanie dla wyobraźni" odbędzie się 10 października (wtorek) o godz. 10:00 w Auli Lubrańskiego w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Wykład otwarty prof. Kierana Egana
Wykład otwarty prof. Kierana Egana

Dr Kieran Egan jest profesorem na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Simon Fraser w Vancouver w Kanadzie. Jest dyrektorem utworzonego przez siebie Instytutu Imaginative Education Research Group. Prof. Kieran Egan jest twórcą edukacji dla wyobraźni oraz autorem koncepcji uczenia się pogłębionego a także nowej idei programów szkolnych dla wyobrażenia sobie na nowo szkół. Jest też założycielem Imaginative Education Research Group w Kanadzie. Praca tej Grupy badawczej polega przede wszystkim na poszukiwaniu sposobów, jak wyobraźnia uczniów może być uruchamiana w codziennej pracy na lekcjach dla podniesienia wyników uczenia się. Cele tej Grupy są osiągane zarówno przez studia literaturowe jak i realizowane badania eksperymentalne. Do pracy w Grupie angażowani są wyróżniający się światowej klasy specjaliści w zakresie uczenia się oraz specjaliści przedmiotowi.

W roku 2010 Profesor Kieran Egan został włączony przez Utne Reader, amerykański kwartalnik w zakresie mediów alternatywnych do grupy "25 Wizjonerów Którzy Zmieniają Twój Świat". Profesor Kieran Egan jest wreszcie członkiem amerykańskiej Narodowej Akademii Edukacji. Jest światowej sławy uczonym, filozofem edukacji i pedagogiem, a także dydaktykiem. Do jego ważniejszych publikacji należą m.in. An Imaginative Approach to Teaching (2005); Teaching Literacy: Engaging the Imagination of New Readers and Writers (2006); The Future of Education: Reimaging our Schools from the Ground Up (2008); Learning in Depth: A Simple Innovation that Can Transform Schooling (2010).