Wykład otwarty prof. Roberta A.D. Camerona

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi prof. Robert A.D. Cameron, naukowiec z Uniwersytetu w Sheffield (Wielka Brytania). Wykład w języku angielskim, zatytułowany "Slugs and Snails: a SLIMY success story" odbędzie się w poniedziałek, 19 marca 2018 r. o godz. 13:00 w Kolegium Gawęckiego przy ul. Wołyńskiej 33 w Poznaniu.

Wykład otwarty prof. Roberta A.D. Camerona
Wykład otwarty prof. Roberta A.D. Camerona

Biogeografia i ekologia ślimaków lądowych pozostają w centrum uwagi profesora, który prowadził nad nimi badania m.in. w Australii, Kanadzie, Grecji, Maderze, Azorach i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jest jednym z najwyżej cenionych specjalistów w dziedzinie ślimaków lądowych. Profesor Cameron zajmował się polimorfizmem ślimaków z rodzaju Cepaea, dzięki czemu w 2009 roku był uczestnikiem międzynarodowego projektu Evolution Mega Lab utworzonym w celu upamiętnienia roku Darwina, który jest jednym z najlepszych przykładów zastosowania nauki obywatelskiej (citizen sciences). Jest autorem lub współautorem ponad 140 prac z dziedziny ewolucjonizmu i ekologii ślimaków. Jest współautorem klucza do rozpoznawania ślimaków lądowych Wielkiej Brytanii i północno-zachodniej Europy oraz kluczy do rozpoznawania ślimaków Wielkiej Brytanii. Jego najnowsza książka "Slugs and Snails" (2016), podsumowująca wiedzę na temat tych zwierząt, jest wysoko oceniana przez naukowców.

Profesor Cameron wygłosi również wykłady dedykowane studentom i naukowcom:

"Shell polymorphimsms in snails: what they tell us about evolution" oraz "Land mollucs communities and how to understand them".

Załączniki