Wykłady otwarte prof. dr hab. Guldany Osmonkulovej

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania zapraszają na trzy wykłady otwarte, które wygłosi pani prof. dr hab. Guldana Osmonkulova w dniach 13 -15 listopada 2017.

Prof. dr hab. Guldana Osmonkulova
Prof. dr hab. Guldana Osmonkulova

1. poniedziałek 13 listopada 2017 roku o godz. 15.30 Migracja młodzieży w warunkach globalizacji (Миграция молодежи в условиях глобализации) w budynku A, Sali 103 Wydziału Teologicznego UAM przy ul. Wieżowej 2/4

2. wtorek 14 listopada 2017 roku o godz. 15.00 Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Azji Centralnej ze szczególnym uwzględnieniem Kirgistanu w sali nr 21 Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM przy ul. Bogumiła Krygowskiego 10

3. środa 15 listopada 2017 roku o godz. 15.30 Migracja jak czynnik społeczno-ekonomicznych zmian w poradzieckich krajach [na przykładzie Kirgistanu] (Миграциякакфакторсоциально-экономическихизмененийвпостсоветскихстранах [напримере Кыргызтана]) w budynku A, Sali 103 Wydziału Teologicznego UAM przy ul. Wieżowej 2/4

Prof. dr hab. Guldana Osmonkulova zajmuje się ekonomią i zarządzaniem. Głównym obszarem jej zainteresowań jest zarządzanie projektami społecznymi, badanie wpływu migracji na sytuację społeczno-gospodarczą w krajach postsowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem Kirgistanu, oraz polityka społeczna, w tym wpływ religii na przemiany społeczno-ekonomiczne i migracje społeczeństw.

Obecnie prof. Osmonkulova pełni funkcję rektora Instytutu Rozwoju Społecznego i Przedsiębiorczości (Rector Institute of Social Development and Business) w Biszkeku.

W latach 2004-2014 była prorektorem do spraw nauki i stosunków zewnętrznych ISRiP w Biszkeku, a w latach 2000-2004 sekretarzem Katedry Ekonomiki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Talasie.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną prof. Guldana Osmonkulova została nagrodzona medalem Europejskiego Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego im. M.W. Łomonosowa oraz odznaką "Najwyższa jakość w edukacji Republiki Kirgiskiej". Ponadto prof. Osmonkulova ma na swoim koncie ponad 55 prac naukowych, w tym 3 monografie. Jest członkiem kolegium redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego "Общество и Экономика Постсоветского Пространства" ("Społeczeństwo i Ekonomia w Krajach Postsowieckich").