Wyzwania logistyki miejskiej tematem "Forum Rozwoju Miast 2018"

12 i 13 września 2018 roku  w Poznaniu odbędzie się druga edycja "Forum Rozwoju Miast", tym razem tematyka będzie sprofilowana na zagadnienia dotyczące logistyki miejskiej. Za organizację wydarzenia odpowiada Miasto Poznań (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej) i Volkswagen Poznań.

Forum Rozwoju Miast 2017
Forum Rozwoju Miast 2017

W ubiegłym roku na "Forum Rozwoju Miast" zgromadziło się wiele ekspertek i ekspertów związanych z tematyką miejską, zarówno w teorii i w praktyce. Przedyskutowano  szereg tematów związanych z wyzwaniami dla rozwoju miast.Konferencja była również platformą dla spotkań, warsztatów i debat w ramach projektu "Gen-Y City - Get into the swing of the City!" w ramach programu unijnego URBACT III, którego Miasto Poznań zostało liderem.  

Tegoroczna edycja poświęcona została szczegółowemu zagadnieniu. Jak podkreślają organizatorzy: zamiast tradycyjnego rozumienia logistyki jako funkcji przedsiębiorstwa przechodzimy coraz częściej do ujęcia "logistyka jako usługa". Postęp techniczny, rozwój robotyki, informatyki i telekomunikacji powoduje, że otaczający nas świat podlega postępującej wirtualizacji. Zarówno teoretycy, jak i praktycy coraz częściej mówią o logistyce czwartej generacji (logistyce 4.0). Trend ten jest również obecny w logistyce miejskiej. Pojawiają się nowe możliwości, wdrażane są nowe praktyki. Wykorzystajmy ten potencjał zmiany!

Program konferencji obejmuje zarówno część wykładową, jak i warsztatową. W pierwszym dniu odbędą się prelekcje i otwarta debata z udziałem gości z zagranicy, osobistości z rodzimego Poznania oraz innych miast Polski. Drugi dzień "będzie okazją, aby w mniejszych grupach wziąć pod lupę zdefiniowane wyzwania i poszukać dla nich optymalnych rozwiązań podczas warsztatów, nad którymi patronat przejęli organizatorzy i partnerzy wydarzenia."

Forum odbędzie się w mpawilonie nr 15 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (wejście wschodnie vis a vis Mostu Dworcowego). Aby wziąć udział  w "Forum Rozwoju Miast" należy zarejestrować się na stronie konferencji, udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Program Forum dostępny jest tutaj