X Debata Akademicka

Kłamstwo i prawda a współczesne media - to tytuł kolejnej, dziesiątej debaty akademickiej organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Debata odbędzie się tym razem w Uniwersytecie Ekonomicznym 11 czerwca 2018 o godz. 17 w sali 236 (gmach główny UEP, al. Niepodległości 10).

X Debata Akademicka
X Debata Akademicka

W dyskusji udział wezmą: z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. UAM dr hab. Dorota Piontek, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz prof. zw. dr hab. Rafał Drozdowski, Wydział Nauk Społecznych. Uniwersytet Ekonomiczny reprezentować będą: prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, Katedra Technologii Informacyjnych UEP oraz dr Krzysztof Gołata, Katedra Publicystyki i Public Relations Wydział Ekonomii UEP.

Moderatorem X Debaty Akademickiej będzie prof. Tadeusz Kowalski z UEP, który w zaproszeniu na spotkanie pisze m.in.: "Kłamstwo pod nową - zaciemniającą istotę nazwą - post-prawda (post-truth) stało się w języku angielskim słowem 2016 roku. Odzwierciedla to z jednej strony nagminność tego zjawiska w polityce i życiu publicznym, a z drugiej zwraca uwagę na skalę jego rozprzestrzeniania się dzięki Internetowi, a w tym także mediom społecznościowym.

Politycy i propagandyści, dzięki nowym technologiom swe przesłania kierują do osób, które mają poczucie zagrożenia, niskiej wartości lub do takich, u których względnie łatwo zagrożenie można wzmocnić lub nawet wytworzyć. Zakładają, nie bez racji, że większość wyborców nie ma nawyku weryfikacji informacji lub nie ma kwalifikacji, by ocenić średnio i długoterminowe skutki polityki nastawionej na poklask wyborców.

Jesteśmy świadkami końca znanych nam reguł przyzwoitości i ugruntowanych przez dziesięciolecia norm. Widzimy spadek oddziaływania i znaczenia opiniotwórczych do niedawna tradycyjnych mediów głównego nurtu, które stały się celem ataków populistycznych polityków. Kłamstwo i "oczywista oczywistość", jako efekt potocznego przeświadczenia opartego na zwielokrotnionym powtarzaniu w mediach elektronicznych, stały się skutecznym środkiem zdobywania władzy i panowania nad emocjami znacznej części społeczeństw".