XI Debata Akademicka - Nowoczesny patriotyzm

O patriotyzmie i jego znaczeniu dla naszych czasów będą rozmawiać uczestnicy kolejnej debaty akademickiej. Debaty organizują wspólnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Kolejna debata odbędzie się 15 października 2018 (godz. 17.00, Sala Lubrańskiego UAM, ul. Wieniawskiego).

XI Debata Akademicka - Nowoczesny patriotyzm
XI Debata Akademicka - Nowoczesny patriotyzm

"Patriotyzm" to jedno z najważniejszych tzw. "słów sztandarowych" czyli takich, o których pisał językoznawca Walery Pisarek, że "z racji swojej wartości denotacyjnej i konotacyjnej, a zwłaszcza emotywnej, nadają się na sztandary i transparenty" (Pisarek 2002). Termin wywodzi się od łacińskiej "patrii", czyli "ojczyzny". Klasyką stała się "socjologiczna analiza pojęcia ojczyzny" Stanisława Ossowskiego (1946), który rozróżniał "ojczyznę prywatną" od "ojczyzny ideologicznej". Historyk literatury i krytyk literacki Jan Józef Lipski pisał o "dwóch ojczyznach, dwóch patriotyzmach", o tradycji megalomanii narodowej (którą opisywał w 1935 roku etnolog Jan Stanisław Bystroń) i "gorzkiej obrachunkowej tradycji Żeromskiego". Historyk Jan Kofman (1992) analizował "nacjonalizm gospodarczy jako szansę czy barierę rozwoju". To tylko wybrane przykłady polskich naukowych analiz różnych obliczy patriotyzmu. Ale spory o patriotyzm to ważny wątek naszej historii. Wystarczy wspomnieć odmienne wizje Polski Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, czy spór o "Siedem polskich grzechów głównych" Zbigniewa Załuskiego i filmach Andrzeja Munka, czy Andrzeja Wajdy w czasach Władysława Gomułki. W naszej debacie chcemy jednak kontynuować raczej naukowe wątki refleksji nad patriotyzmem. Zaprosiliśmy do udziału historyków i ekonomistów o różnych poglądach politycznych, jak sądzimy mających odmienne wizje patriotyzmu.

W debacie udział wezmą:

prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,

prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Wydział Historyczny UAM,

dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP, Katedra Zarządzania Międzynarodowego UEP,

dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP, Katedra Finansów Międzynarodowych

Moderator: dr hab. Krzysztof Podemski, prof. nadzw. UAM.

Poniedziałkowa debata będzie już jedenastą w historii spotkań naukowców obu uczelni. Dotyczą one ważnych procesów i zjawisk współczesności i są odpowiedzią na oczekiwania znacznej części środowiska naukowego. Wiele wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie budzi niepokój. Brakuje zarówno pogłębionych ocen tego, czego jesteśmy świadkami, jak i nowych inspirujących idei o szerszym zasięgu. Dyskurs publiczny zdominowała agresja, język nienawiści i obelg. Jak twierdzą inicjatorzy Debat - rektorzy UAM i UEP - obowiązkiem naukowców jest krytyczne, intelektualne zaangażowanie w otaczającą rzeczywistości i dbałość o standardy publicznej dyskusji. Temu właśnie służą Debaty Akademickie, podczas których o gorących tematach uczestnicy rozmawiają w sposób pogłębiony, racjonalny i wyważony.