XVI Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości

Walka o wolność na przestrzeni dziejów - to temat przewodni kolejnej ogólnopolskiej konferencji studentów historyków wojskowości. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2018 na Wydziale Historii UAM. To największe tego typu wydarzenie organizowane w środowisku młodych polskich historyków.

XVI Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości
XVI Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości

Konferencja jest okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych na szerszym forum. Zakres tematyczny wystąpień obejmuje wszelkie aspekty związane z siłami i konfliktami zbrojnymi od starożytności po XXI wiek.

W programie konferencji znalazły się panele poświęcone między innymi:

II wojna światowa na Pacyfiku,

Kampania polska 1939 r.,

Wojny i wojskowość w średniowieczu,

Współczesne konflikty na Bliskim Wschodzie,

Wojny i wojskowość w starożytności,

Wojny i wojskowość w XIX w.