Young Linguists' Meeting

Młodzi lingwiści z kilkunastu europejskich krajów brali udział w międzynarodowej konferencji Young Linguists' Meeting in Poznań (YLMP 2018). Organizatorem konferencji był Wydział Anglistyki UAM. W ramach trzydniowego spotkania językoznawcy wzięli udział między innymi w warsztatach i wykładach w tym prelekcji Pawła Orzeszko, poświęconej kryzysowi humanitarnemu na świecie, organizowanej we współpracy z Kulczyk Foundation.

Young Linguists' Meeting
Young Linguists' Meeting

Na tegoroczną edycje YLMP do Poznania przyjechali naukowcy m.in. z Belgii, Zjednoczonego Królestwa, Szwajcarii, Chorwacji czy Danii. Spotkanie Młodych Lingwistów w Poznaniu to kongres organizowany przez i dla młodych lingwistów, którzy doceniają znaczenie badań interdyscyplinarnych i dlatego chcą wyjść poza tradycyjne gałęzie językoznawstwa. Uważają oni, że związek między językoznawstwem, a innymi dziedzinami nauki, takimi jak psychologia czy socjologia, ma kluczowe znaczenie. Celem organizatorów YLMP jest przedstawienie zalet zintegrowanego podejścia i podkreślenie jego znaczenia dla współczesnych badań lingwistycznych.

Pierwszy Kongres YLMP odbył się w 2009 roku i był forum do dyskusji wszystkich zainteresowanych językiem i jego powiązaniami z innymi dziedzinami współczesnej nauki. Dotychczas zorganizowano pięć edycji kongresu, dzięki którym stał się on jednym z najważniejszych międzynarodowych kongresów językoznawczych w Europie.