Zapraszamy na podsumowującą debatę: #Poznań2023

Czy w Poznaniu wydarzy się przyszłość? Czy miasto może i będzie się zmieniać w kierunku zgodnym z osobistą wizją rozwoju i przyszłości jego mieszkanek i mieszkańców? Jak uwolnić potencjał kreatywności i innowacyjności mieszkańców? Jak określić rozsądną granicę pomiędzy działaniami polepszającymi infrastrukturę, a tymi, które zwiększają kapitał społeczny? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzi poszukamy podczas debaty podsumowującej cykl spotkań #Poznań2023. W wydarzeniu weźmie udział Prezydent Jacek Jaśkowiak, a poprowadzi je Edwin Bendyk. 

#Poznań2023
#Poznań2023

W Europie coraz częściej słyszymy o odważnych decyzjach włodarzy miast, którzy w trosce o długotrwałe dobro rodzimych mieszkańców np. ograniczają napływ turystów do miasta, zakazują lub ograniczają ruch samochodowy w historycznych częściach miasta, stawiają na rozsądną politykę migracyjną wierząc w siłę różnorodności. We wszystkich tych działaniach przejawia się dbałość o człowieka-mieszkańca i wyrażane przez niego potrzeby wyartykułowane z pewnością w toku nie jednej burzliwej i trudnej dyskusji miejskiej.

Dobry dialog nie jest łatwy, ale stanowi solidne podstawy zmian w mieście i legitymizuje odważne decyzje, co nie oznacza jednocześnie, że są to decyzje zadowalające każdego. Rozwój nie jest przecież algorytmem, ale procesem, który odbywa się między ludźmi. Nie przez przypadek podkreśla się rolę, miejsce człowieka w rozwoju miast. Nie daje się ludziom tego, czego chcą, ale to czego potrzebują. Bez tego konsultacje zmienią się w folwark, na którym sprzedaje się i realizuje przede wszystkim pragnienia, a nie fundamentalne potrzeby zbiorowości. Wydaje się, że w tym aspekcie zarówno urzędnicy, ale i mieszkańcy mają sporo lekcji do odrobienia.

Rozwój miasta jest to wypracowanie właśnie takich wspólnych wizji. Cykl zaproponowanych debat w ramach "#Poznań2023 Porozmawiajmy o konkretach" to próba wypracowania "recepty", o której wspomina Edwin Bendyk w swojej opinii do raportu z badań. Według nich, najbardziej progresywne postawy poznaniacy wykazują w podkreślaniu roli witalności miasta i wspieraniu samorealizacji mieszkańców. Czyli według samych mieszkańców, miasto powinno sprzyjać aktywnym i zaangażowanym, powinno być otwarte na oddolne inicjatywy. Ich kreatywność i samorealizacja mogą stać się receptą na indywidualność miejsca i wykorzystanie potencjału lokalności, stanowiącej pozytywny wyróżnik przestrzeni i dziedzictwa miejskiego.

Już wstępne wywiady prowadzone przez p. Prof. Katarzynę Kajdanek wśród poznaniaków, którzy wrócili do Poznania po kilkuletnim pobycie na suburbiach dowodzą, że właśnie ta kreatywność, personalizacja w usługach i tradycyjnym, drobnym handlu, humanizacja przestrzeni i obecność wielu mieszkańców dających różnorodność przy jednoczesnych uciążliwościach codziennego podróżowania i tracenia czasu na dojazdy, stają się silnym magnesem Poznania. Wiele indywidualnych motywacji i historii składa się na dostrzegalne zmiany także  demograficzne.

Plan debaty:

I. Rozpoczęcie spotkania i nakreślenie tematyki - Iwona Matuszczak-Szulc

II. Przedstawienie wyników badań potencjału rozwojowego Poznania - Prof. Rafał Drozdowski

III. Rozmowa na temat nakreślonych wyzwań - p. Jacek Jaśkowiak, p. Edwin Bendyk

IV. Pytania od mieszkańców 

Link do wydarzenia