Zarządzanie szkołą wyższą - studia MBA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny organizują VI edycję programu "MBA Zarządzanie szkołą wyższą". Absolwentami studiów są przede wszystkim: rektorzy i prorektorzy, kanclerze i wicekanclerze, dziekani i prodziekani, osoby kierujące działami administracji uczelnianej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni, kierownicy działów, osoby kierujące dziekanatami, pracownicy sekcji IT, pracownicy biur rektora oraz nauczyciele akademiccy. Zajęcia rozpoczną się w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzanie szkołą wyższą - studia MBA
Zarządzanie szkołą wyższą - studia MBA

Program zajęć podzielony został na 4 bloki tematyczne zrealizowane w 11 spotkaniach:

Psychologiczny,

Ekonomiczny i finansowy,

Prawny,

Zarządzenie i marketing.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi: Ustawa 2.0 - rozumiemy ją, ale czy akceptujemy, nowe case studies: Finansowanie szkoły wyższej, Relacje organów uczelni: Rektor - Senat - Rada Uczelni oraz nowe kompetencje: Zarządzanie zmianą, Zarządzanie kryzysowe oraz Zarządzanie ryzykiem.