Zimowa edycja Programu Staży i Praktyk Studenckich w Urzędzie Miasta - nabór przedłużony

Do 10 października został przedłużony nabór na zimową edycję płatnych staży i praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Poznania.

Rozpoczął się nabór na zimową edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich w Urzędzie Miasta
Rozpoczął się nabór na zimową edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich w Urzędzie Miasta

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami: październik

Termin realizacji edycji zimowej: od 5 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Etapy Programu:

I etap 1 m-c praktyka bezpłatna - 60 h

II etap 3 m-ce staż płatny - 180 h

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

- posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,

- studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP,

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line do 30 września (do godz. 23:59).

Szczegóły na stronie www.poznan.pl/mim/staz

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz AKTUALNY WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW - EDYCJA LETNIA

ZAPRASZAMY

***

Informacje na www.poznan.pl/mim/staz

lub pod numerem telefonu (61) 878 55 10