Studia na kierunku Praca Socjalna - zawód przyszłości!

Szamarzewskiego 89c

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną na kierunku praca socjalna, realizowanym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oferujemy atrakcyjne studia oparte na interdyscyplinarnym programie, które wszechstronnie przygotowują do pełnienia wymagającej roli pracownika socjalnego. Wysoki poziom nauczania gwarantuje doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna oraz współpracujący z nami na co dzień praktycy pomocy społecznej. Instytut Socjologii UAM to jeden z pierwszych ośrodków kształcących w zakresie socjologii i pracy socjalnej w Polsce. W 2013 otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia na polskich uczelniach. Wśród absolwentów naszego kierunku można spotkać wielu wybitnych specjalistów w obszarze pomocy społecznej, działaczy samorządowych oraz pracowników trzeciego sektora. Na kierunku praca socjalna oprócz trzyletnich studiów licencjackich realizowane są również studia uzupełniające magisterskie. Ich program przewiduje kształcenie w jednym z trzech modułów: asystentura i mediacja socjalna, organizacja usług socjalnych oraz animacja społeczności lokalnych. Nasi absolwenci są przygotowani do samodzielnej realizacji zadań przypisanych ustawowo roli: asystenta rodziny i mediatora, organizatora usług socjalnych, animatora społeczności lokalnych. Program zajęć cechuje wysoki stopień elastyczności - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, co pozwala na godzenie pracy zawodowej ze studiami. Jednocześnie zapraszamy do uczestnictwa w Podyplomowym Studium Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej skierowanym do osób planujących sprawować funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Program studiów ma charakter praktyczny. Realizowane przedmioty prowadzą doświadczeni wykładowcy, jak również osoby reprezentujące zróżnicowane obszary pracy socjalnej. W celu zapoznania się w naszą ofertą, załączamy broszurę informacyjną stanowiącą przewodnik po kierunku. Jednocześnie prosimy o dystrybucję załączonej broszury promocyjnej!

Drzwi Otwarte na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

ul. Kutrzeby 10

Z jakimi wyzwaniami wiąże się zawód prawnika i psychologa? Które zasoby i umiejętności mogą być pomocne w pracy z drugim człowiekiem? Co oznacza rozwój? W jaki sposób wzbudzić w sobie chęci do rozwoju i zmiany, która pozwoli nam osiągnąć dojrzałość i stawać się lepszym człowiekiem? Jakie są współczesne perspektywy zawodowe prawnika w obliczu zmian technologicznych i społecznych?

Odpowiedzi na postawione pytania uzyskamy na Drzwiach Otwartych Uniwersytetu SWPS, na które zapraszamy 1 lipca. Wykładowcy uczelni wprowadzą przyszłych studentów w świat psychologii i prawa, a Dyrektorowie Instytutów, pracownicy Biura Rekrutacji, Biura Karier oraz studenci odpowiedzą na wszystkie nurtujące kandydatów pytania.

Wstęp wolny! Obowiązują zapisy poprzez formularz internetowy: https://swps.pl/poznan/aktualnosci/15920-drzwi-otwarte-2017-07-01#formularz

UAM poszukuje aktorów

UAM

Wiele osób marzy o karierze aktorskiej na co dzień, jednak nie wie, jak rozpocząć swoją przygodę z filmem. Uniwersytet im. Adama Mickiewcza w Poznaniu oferuje studentom I i II roku studiów I stopnia niepowtarzalną okazję zagrania w filmie promocyjnym Uczelni. Do udziału w castingu zaproszeni są studenci zarówno pochodzący z Poznania, jak dojeżdżający czy też przebywający na UAM w ramach programu wymiany studenckiej!

Zdjęcia zaplanowane są w terminie czerwiec-październik, w Poznaniu.

Casting odbędzie się 19 czerwca od 13:00 do 18:00, w Gawagi Studio przy ul. Parkowej 1/4 (obok MTP). Zgłoszenie wraz z 2 zdjęciami (portret oraz sylwetka), należy wysyłać pod adres: zgloszenie@gawagai.pl, w tytule wiadomości podając "UAM". Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca. Oprócz dobrej zabawy, aktorzy otrzymają również wynagrodzenie.

Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce - seminarium naukowe

ul. Umultowska 89

Seminarium naukowe "Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia - wyzwania - perspektywy" 9 czerwca 2017 r., organizuje Zakład Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, początek o godz. 10:00, w sali 43.

Program konferencji:

10:15 Sesja I: Stan badań nad dziennikarstwem w Polsce: doświadczenia i oczekiwania

Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska

1. dr hab. Lucyna Szot, Uniwersytet Wrocławski: Złożoność badań ilościowych i jakościowych w dziennikarstwie

2. dr Bartłomiej Secler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Badania nad dziennikarstwem w Polsce - perspektywa międzynarodowa. Problemy, dylematy, wyzwania

3. mgr Paweł Łokić, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Główne nurty badań nad dziennikarstwem w Polsce - perspektywa porównawcza

4. dr Szymon Ossowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Problem użyteczności badań nad dziennikarzami. Kilka uwag nad istotnością i sposobem prowadzenia badań nad dziennikarzami z perspektywy zarządcy (właściciela) przedsiębiorstwa medialnego

Dyskusja:

1. Badania nad dziennikarzami: kto ich potrzebuje? Jak zachęcić dziennikarzy do udziału w badaniach?

2. Badania krajowe: jak organizować przegląd dotychczasowych badań? Jak obserwować zmiany i trendy?

3. Badania międzynarodowe: jak interpretować wyniki? Jak prowadzić analizę porównawczą?

11:30 - 11:45 Przerwa

11:45 - 13:30 Sesja II: Metody i narzędzia w badaniach nad dziennikarzami

Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Dorota Piontek

1. dr Agnieszka Szymańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Pogłębiony wywiad indywidualny z dziennikarzami jako metoda badawcza - uwagi warsztatowe

2. prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska i dr Ewa Jurga - Wosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Od ankiety do analizy zawartości: metody badań nad percepcją (perception) i wykonaniem (performance)

3. dr Karina Stasiuk - Krajewska, SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław: Blogi i blogowanie w kontekście współczesnego dziennikarstwa. Próba zastosowania metodologii analizy dyskursu w badaniu samoopisu blogerów

4. dr Magdalena Ślawska, Uniwersytet Śląski: Wypowiedzi dziennikarskie - ujęcie lingwistyczne

Dyskusja:

1. Projektowanie badania: jak dobrać metodę i próbę badawczą? Jak zorganizować zbieranie danych?

2. (Auto)prezentacja dziennikarska: o czym faktycznie mówią dziennikarze wypełniając ankiety?

3. Analiza zawartości przekazów jako źródło wiedzy o dziennikarzach: jak badać wypowiedzi dziennikarskie? Jak interpretować te wypowiedzi?

14:30 - 16:30 Sesja III: Edukacja dla dziennikarstwa: wymiar normatywny i praktyczny

Prowadzenie: dr hab. Lucyna Szot

1. dr Izabela M. Bogdanowicz, Uniwersytet Warszawski: Badania adeptów zawodu dziennikarza - zarys refleksji

2. dr Dominika Narożna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Dziś student, jutro dziennikarz? Badania nad studentami jako źródło wiedzy o przyszłości dziennikarstwa

3. mgr Małgorzata Tadeusz - Ciesielczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Poziom świadomości językowej dziennikarzy i studentów dziennikarstwa jako element wiarygodności wizerunku medialnego - diagnoza i postulaty

4. dr Michał Kuś, Uniwersytet Wrocławski: Dziennikarstwo obywatelskie w Polsce i w Europie - aspekty edukacyjne

Dyskusja: 

1. Adepci dziennikarstwa: jakiej wiedzy o (przyszłych) dziennikarzach dostarczają badania nad studentami?

2. Nauka i edukacja: Jak i w jakim stopniu wiedzę o dziennikarzach można wykorzystać w procesie edukacji?

3. Dziennikarze obywatelscy: jak badać ich znaczenie dla procesu przepływu informacji? Jak porównywać ich działalność z pracą (profesjonalnych) dziennikarzy?

Szanse i zagrożenia euro - debata

al. Niepodległości 10

Debata organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan. W panelu dyskusyjnym wezmą udział: prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak - Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Stefan Kawalec - prezes firmy doradczej Capital Strategy, b. wiceminister finansów, współautor książki "Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?" (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016), prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska - Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas.

Debata ''Szanse i zagrożenia euro'' - 31 maja 2017 r. w godz. 13:00-16:00, aula UEP (al. Niepodległości 10)

Wykład Ambasadora Azerbejdżanu

ul. Umultowska 89a

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zaprasza do udziału w wykładzie Jego Ekscelencji Hasana Aziz Hasanova - Ambasadora Azerbejdżanu. Wykład odbędzie się 0 maja o godzinie 13:15 w sali 121. Nasz gość od 2010 r. jest Ambasadorem Azerbejdżanu w Polsce. W przeszłości był szefem placówki dyplomatycznej na Węgrzech, oraz pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Republiki Azerbejdżanu. Tematem spotkania będzie Azerbejdżan wobec współczesnych wyzwań. Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Uniwersytet bez dyskryminacji - seminarium naukowe

ul. Umultowska 89a

"Uniwersytet bez dyskryminacji", to temat seminarium naukowego organizowanego przez Pełnomocnika ds. równego traktowania - prof. Roberta Kmieciaka. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek, 25 maja, o godzinie 10:00 w Sali 121 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Umultowska 89a).

Program seminarium

10.00 Otwarcie seminarium

Prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak - Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania

10.15-10.45 Mec. Anna Mazurczak - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego

Problem dyskryminacji na uczelniach wyższych

10.45-11.15 Dr Aleksandra Bocheńska - Wydział Prawa i Administracji UAM

Dyskryminacja w stosunkach pracy

11.15-11.45 Mgr Anna Rutz - Pełnomocniczka Rektora UAM ds. studentów z niepełnosprawnościami

Dyskryminacja a niepełnosprawność w kontekście środowiska akademickiego

11.45-12.15 Dyskusja

12.15-12.45 Przerwa kawowa

12.45-13.15 Mgr Maria Krupecka - Pełnomocniczka Wojewody Wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkopolsce w kontekście działań administracji rządowej

13.15-13.45 Dr Jowita Wycisk - Wydział Nauk Społecznych UAM - Instytut Psychologii

Homofobia w przestrzeni uniwersytetu. Kilka przykładów, kilka uwag

13.45-14.15 Dr Iwona Chmura-Rutkowska - Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Płeć w nauce. Kariery naukowe kobiet i mężczyzn w Polsce

14.15-14.45 Dyskusja

14.45 Zakończenie obrad

Poszukiwani liderzy "Szlachetnej paczki"

Szlachetna paczka

Ruszyła rekrutacja Liderów do SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI - znanych w całej Polsce wolontariatów organizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA. Szansę na zdobycie wyjątkowego doświadczenia otrzyma 80 osób w całej Wielkopolsce. Kandydaci mogą zgłaszać się do 30 czerwca przez stronę www.superw.pl.

SZLACHETNA PACZKA to jeden z najbardziej znanych programów pomocowych w Polsce. Co roku Paczka dociera do dziesiątek tysięcy ludzi żyjących w prawdziwej biedzie, dając im nadzieję na lepsze jutro. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to siostrzany projekt Paczki - pomaga dzieciom z problemami przezwyciężyć szkolne trudności i uwierzyć w siebie. Aby to wszystko mogło się udać, niezbędni są Liderzy, którzy poprowadzą SZLACHETNĄ PACZKĘ i AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI w swojej lokalnej społeczności.

Bycie Liderem to nie jest zwykły wolontariat. W SZLACHETNEJ PACZCE i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI łączy się pożyteczne z... pożytecznym - nie tylko pomaga się potrzebującym, ale inwestuje się także w swój rozwój zawodowy. Funkcja Lidera pozwala zdobyć najbardziej pożądane na rynku pracy umiejętności: zarządzanie projektami, zarządzanie ludźmi, umiejętność pracy w zespole. Lider to idealna propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć cenne na rynku pracy doświadczenie.

Liderzy PACZKI i AKADEMII stają się prawdziwymi Project Managerami - z pełnym wachlarzem swobody działania, ale i odpowiedzialności. To od wyników ich pracy zależy, jak wiele potrzebujących rodzin i dzieci otrzyma mądrą pomoc. W województwie wielkopolskim poszukiwanych jest 80 Liderów, którzy stworzą rejony na terenach poszczególnych gmin.

Jako Lider masz:

- WPŁYW społeczny i biznesowy

- Szansę na własny ROZWÓJ

- Okazję do poznania niezwykłych LUDZI

Wolontariat - warto mieć go w CV

Wykształcenie, zdobyte umiejętności i znajomość języków to już nie jedyne sposoby na zaimponowanie przyszłemu pracodawcy: - Na rozmowy rekrutacyjne przychodzą do mnie bardzo ciekawi młodzi ludzie, ale zwykle ich hobby, czyli to, co robią po pracy, polega raczej na inwestowaniu w siebie: jazda na koniu, gra w tenisa, pływanie, turystyka... A tutaj młody człowiek napisał w CV, że swój wolny czas poświęca na aktywności społeczne. To jest coś niecodziennego - przyznaje Piotr Rak, prezes spółki Polargos, który zatrudnił w swojej firmie Bartosza Płaszczyńskiego, byłego Lidera SZLACHETNEJ PACZKI.

- To nie była standardowa rozmowa kwalifikacyjna. Zamiast rozmawiać o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, Bartek przez 2 godziny z pasją i zaangażowaniem opowiadał mi o swoich doświadczeniach w SZLACHETNEJ PACZCE. Od razu pomyślałem, że spotykam bardzo ambitnego, młodego człowieka, zmotywowanego, by wykorzystać każdą szansę, jaka pojawia się w jego życiu. A ja właśnie takich ludzi potrzebuję: nie bojących się wyzwań, dla których nie ma rzeczy niemożliwych, a przede wszystkim po prostu ludzkich - przyznaje prezes Rak.

Wolontariat w SZLACHETNEJ PACZCE i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI to także sposób na bezpośrednie spotkanie ze swoim przyszłym pracodawcą. - Kiedyś zadzwonił do mnie pewien przedsiębiorca i poprosił o zarekomendowanie kogoś do pracy w jego firmie. Przyznał, że zatrudnia już jednego pracownika, który był wolontariuszem Paczki i to był strzał w dziesiątkę - opowiada Anna Sroka, Koordynator Wojewódzki w XIV edycji SZLACHETNEJ PACZKI.

Jak się zgłosić?

1. Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl

2. Przyjedź na szkolenie, gdzie dowiesz się wszystkiego o byciu Liderem.

3. Przejdź przez rozmowę rekrutacyjną.

4. Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia.

5. Podpisz umowę i zacznij działać!

Rekrutacja Liderów potrwa do 30 czerwca. Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczby lokalizacji, kolejność zgłoszeń ma znaczenie. Nie warto zwlekać!

Wernisaż wystawy Natalii Rozmus pt. "Multiwymiar"

ul. Towarowa 55

Fundacja Czapski Art Foundation i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapraszają

MULTIWYMIAR

NATALIA ROZMUS

wernisaż 9.05.2017 o godz. 18.00

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych UEP przy ul. Towarowej 55

Wielopłaszczyznowość w pracach Natalii Rozmus odnosi się nie tylko do poziomu wizualnego gotowych płócien czy projektów. Jest to ciągłe poszukiwanie inspiracji, technik wyrazu, nowych materiałów i struktur oraz odwoływanie się do autorskich doświadczeń. Zbierane krok po kroku budują indywidualny charakter każdego pociągnięcia pędzla, który pamięta wędrówki po wielu zakątkach świata. Kreowanie kolekcji to nie tylko zbiór inspiracji architektonicznych. To intensywne zgłębianie autorskich pokładów wyobraźni oraz technik pracy, które przenikając się tworzą MUTLIWYMIAR współgrających dziedzin sztuki.

ROZMUS Natalia

Urodzona w 1983 roku, posiada tytuł naukowy doktora sztuki uzyskany w 2015 roku obroną pracy dotykającej zagadnienia interdyscyplinarności sztuk. Dyplom magisterski z malarstwa obroniła w 2012 roku, a dyplom z projektowania przemysłowego w 2008. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wielokrotnie uznana przez kurator Rebeccę Wilson z Galerii Saatchi New York, a w roku 2015 odznaczona również Medalem Młodego Pozytywisty przez Stowarzyszenie im. Hipolita Cegielskiego. Od 2009 członkini szwedzkiego stowarzyszenia artystów Konstnärsföreningen Dymlingen. Od 2016 roku reprezentowana przez V.A. Gallery Poland, od 2017 reprezentowana przez Galerię Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie oraz przez PotatoMike w Nowym Jorku. Brała udział w licznych wystawach autorskich oraz zbiorowych. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach autorskich w Polsce, Szwecji, USA i Niemczech oraz w kolekcjach instytucji kulturalnych Landstinget Jönköping oraz Kultur Jönköping Kommun.

Prawie kino

ul. Piotrowo 2

Prawie Kino Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zapraszają na wydarzenie z cyklu Prawie Kino: American Classics, organizowanego wspólnie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych.

20 kwietnia 2017 w Centrum Wykładowym Politechniki (ul. Piotrowo, sala numer 3) odbędzie się pokaz filmu "Pulp fiction" (początek seansu: 17.30).

Pokaz filmu poprzedzi prelekcja Pani Martyny Przybylińskiej - blogerki filmowej.

Kreatywne wtorki

ul. Umultowska 89a

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Kreatywne wtorki", w ramach których odbywają się spotkania z inspirującymi i ciekawymi osobami, zabierającymi uczestników w ,,podróż" swoimi szlakami i dzielącymi się wrażeniami z prowadzonych przez siebie fascynujących projektów.

Tym razem uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z organizatorami ,,Wyścigu Autostopem", którzy opowiedzą m.in. jak wygląda wyścig od strony organizatorów oraz ile pracy trzeba włożyć w organizację takiego przedsięwzięcia.

Spotkanie odbędzie się 11.04 (wtorek), o godzinie 18:30 w sali 134 Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Umultowskiej 89a.

Drzwi otwarte AWF

ul. Królowej Jadwigi

Akademia Wychowania Fizycznego zaprasza wszystkich maturzystów do odwiedzenia uczelni i zapoznania się z ofertą edukacyjną. Drzwi otwarte odbędą się 8 kwietnia 2017 (godz. 11).

Na uczestników tegorocznych Drzwi Otwartych czekają m.in. warsztaty tańca współczesnego z Pawłem Malickim, pomiar składu ciała, intensywny trening z elementami crossfitu i sztuk walki, porady dietetyczne czy zajęcia z fizjoterapii. Licealiści będą mieli także okazję zwiedzić Uczelnię, dowiedzieć się więcej o kierunkach studiów i tegorocznej rekrutacji.

Trener gwiazd - Jacek Bilczyński w AWF

ul. Królowej Jadwigi

Trener personalny gwiazd, ekspert ds. diety i treningu programu "Pytanie na Śniadanie", znany dietetyk i fizjoterapeuta - Jacek Bilczyński wystąpi z wykładem otwartym w AWF Poznań!

Autor bestsellerowych książek: FIT JEST SEXY!, FIT OD KUCHNI I FIT W PRAKTYCE oraz redaktor naczelny FIT Magazynu podczas spotkania opowie o tym, jak z sukcesem budować ścieżkę kariery i stać się trenerem, z którym każdy chce pracować.

Serdecznie zapraszamy!

3 kwietnia 2017, godz. 13:30

budynek dydaktyczny AWF, poziom -1, sala 025/026

Mecz siatkarzy AZS UAM

ul. Zagajnikowa 9

Już w najbliższą sobotę 25 marca o godzinie 17:00, odbędzie się mecz o mistrzostwo II ligi siatkówki mężczyzn - II FAZA PLAY OFF.

Siatkarze AZS UAM Poznań zagrają przed własną publicznością z SPS Chrobry Głogów.

Wykład otwarty Mateusza Damięckiego

ul. Królowej Jadwigi

Aktor filmowy i teatralny, znany m.in. z takiej superprodukcji jak "Kochaj i tańcz" czy serialu "Pitbull", społecznik, ambasador akcji WWF "SOS dla Świata" - Mateusz Damięcki, wystąpi z wykładem otwartym w AWF Poznań.

Spotkanie poświęcone będzie etycznym aspektom podróżowania, przede wszystkim problemom wykorzystywania zwierząt w przemyśle turystycznym oraz nielegalnemu handlowi zagrożonymi gatunkami zwierząt.

Mateusz Damięcki od lat angażuje się w działania ekologiczne, aktywnie wspiera światowe organizacje i występuje w obronie zwierząt.

Wykład odbędzie się 23 marca 2017 (godz. 16, aula AWF). 

Przyszłość samochodów użytkowych - wykład

ul. Piotrowo 2

Jens Ocksen, Prezes Volkswagen Poznań Sp. z o.o., będzie gościem Politechniki Poznańskiej. Prezes Volkswagen Poznań wygłosi wykład "Przyszłość samochodów użytkowych". Wykład odbędzie się 21 marca 2017, w godz. 17:00-19:00 w sali 123 Biblioteki PP.

Wykład jest pytaniem o kierunek, w którym podążać będzie przemysł samochodów dostawczych. Jest próbą zastanowienia się i znalezienia odpowiedzi, jak dalece wprowadzane regulacje ograniczeń w miastach dla określonych pojazdów przy jednoczesnym zagęszczaniu się populacji w metropoliach ukształtują logistykę miejską. Jakie zastosowanie znajdzie samochód użytkowy w dobie e-handlu, elektromobilności i pojazdów autonomicznych? Czy trend współdzielenia, zmiany demograficzne i innowacyjne rozwiązania transportowe przyczynią się również do zmiany dotychczasowej roli samochodu dostawczego?

Drzwi otwarte na UEP

ul. Towarowa 35

Drzwi otwarte pod hasłem "Twój dzień na UEP" odbędą się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 12 marca 2017 w godz. 10:00-14:00 w nowym budynku Uczelni - Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP (ul. Towarowa 55).

Rola JST w zagospodarowaniu przestrzeni - konferencja

al. Niepodległości 53

7 kwietnia 2017 o godzinie 9:00 w Auli Ziembińskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Collegium Iuridicum Novum) przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce kształtowania przestrzeni publicznej.

Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem" działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wspólnie z Katedrą Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UAM.

Celem konferencji jest możliwość stworzenia pola do dyskusji dotyczącej zarówno obecnych, jak również projektowanych regulacji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Wśród prelegentów nie zabraknie ekspertów, dzięki czemu wydarzenie stanowić będzie doskonałą okazję do tego, by umożliwić wymianę poglądów zarówno przedstawicielom nauki, jak i studentom. Dla każdego z uczestników będzie to szansa na pogłębienie swojej wiedzy i poznanie wielu interesujących kwestii związanych z gospodarowaniem przestrzennym.

Kreatywne wtorki WNPiD UAM

ul. Umultowska 89a

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zaprasza do udziału w cyklu spotkań "Kreatywne wtorki". Tym razem przeniesiemy się w świat fantastyki. Nasz Wydział odwiedzą koordynatorzy jednego z największych Festiwali Fantastyki w Europie - Pyrkonu, którzy opowiedzą uczestnikom m.in.:

*Jak zorganizować wydarzenie dla 50 tys. osób?

*Jak wygląda organizacja jednego z największych festiwali w Europie?

*Z jakimi wyzwaniami mierzą się każdego roku organizatorzy?

Wydarzenie odbędzie się 14 marca 2017 (wtorek) o godzinie 18:30, w sali 136 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Umultowska 89a).

Spór o demokrację w Polsce i na świecie - wykład otwarty

ul. Umultowska 89

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zaprasza uczniów szkół partnerskich do udziału w cyklu wykładów otwartych. Tym razem prelegentem będzie dr Stanisław Zyborowicz, który wygłosi wykład pt. "Spór o demokrację w Polsce i na świecie". Wykład odbędzie się 17 marca 2017, o godzinie 12:00 w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.