Akademia Sztuk Pięknych - drzwi otwarte

al. Marcinkowskiego

Akademia Sztuk Pięknych zaprasza przyszłych studentów 19 kwietnia o godzinie 10.00. Spotkanie odbędzie się w głównym gmachu uczelni przy al. Marcinkowskiego.

Konferencja RuPy 2008 (Ruby & Python Conference)

ul. Umultowska 87

Ruby & Python Conference to największa tego typu konferencja organizowana w tej części Europy. RuPy to 2 dni wykładów, wielu światowej sławy prelegentów, sesja live coding, geek party oraz wiele niespodzianek (konkursy, nagrody). RuPy to pozycja obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi językami (webowymi).

Konferencja odbędzie się 12 i 13 kwietnia na wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Jerzy Buzek w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Jerzy Buzek będzie gościem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Znany polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997-2001, a także deputowany do Parlamentu Europejskiego wygłosi wykład otwarty pt. "Wyzwania i zagrożenia współczesnej Europy" 1 kwietnia 2008 roku o godz. 13.00 w siedzibie Uczelni w sali 340.

Konkurs fotograficzny dla studentów UAM

ul. Dzięgielowa 27

Grupa Problemowa Parki Narodowe, Sekcja Kształtowania i Ochrony Środowiska (Studenckie Koło Naukowe Geografów UAM) oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym "Przyroda zwycięża człowieka".

Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów UAM. Zgłaszane prace powinny przedstawiać uległość człowieka wobec potęgi natury w obszarach chronionych (park narodowy, krajobrazowy, obszar NATURA 2000 itp.).

Termin nadsyłania prac mija 14 kwietnia

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 kwietnia, podczas obchodów Dnia Ziemi na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Warsztaty teatralne BIOMECHANIKA

OT Maski

 

W ramach projektu teatr/działanie Poznańskie Stowarzysznie Inicjatyw Tetralnych zaprasza na warsztaty teatralne BIOMECHANIKA, które poprowadzi Philip Brehse z Berlina, dawniej członek Living Theatre.

Biomechanika metoda treningu aktorskiego wypracowana w latach 20 i 30 XX wieku, przez mistrza rosyjskiej awangardy scenicznej, aktora i reżysera Wsiewołoda Meyerholda. Inspirowała wielu twórców współczesnego teatru, takich jak Peter Brook, Jerzy Grotowski, Bertold Brecht czy amerykański The Living Theatre.

Philip Brehse z Berlina, od ponad dwudziestu lat wykorzystuje biomechanikę w pracy pedagogicznej (min. w Athanor Akademie w Burghausen czy Schauspieleschule w Nurnberg). Ukończył mistrzowską klasę biomechaniki Gennadiego Bogdanova z Moskwy, jest aktorem, reżyserem i muzykiem, założycielem Open Space Performunion w Berlinie oraz członkiem zespołu The Living Theatre. Pod jego okiem grupa 20 uczestników pozna zasady treningu, dzięki któremu aktor w pełni świadomie wykorzystuje każdy element swojego ciała, by jego ruch stał się bardziej sugestywny.

Warsztaty dotyczyć będą także emisji głosu i kreacji scenicznych (budowanie etiud aktorskich) - ich zwieńczeniem będzie otwarty pokaz trwającej dziewięć dni (codziennie po 5 godzin) pracy. Prezentacji tej (12 kwietnia) towarzyszyć będzie wykład poświęcony postaci Wsiełowoda Meyerholda, projekcja fragmentów spektakli, które wykorzystują metodę biomechaniki oraz dyskusja z prowadzącym i uczestnikami.

 

Termin: 5-13 kwietnia (5 godzin dziennie)

Koszt: 400 zł

Miejsce: OT Maski w Poznaniu

 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii - drzwi otwarte

ul. Grabowa 22

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii zaprasza swoich przyszłych studentów do odwiedza uczelni. Drzwi otwarte odbędą się 28 i 29 marca w siedzibie Uczelni przy ul. Grabowej 22. Spotkanie rozpocznie się o 10.00

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji - drzwi otwarte

ul. 28 czerwca 1956r. 213/215

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji zaprasza na drzwi otwarte, które odbędą się 29 marca w siedzibie uczelni przy ulicy 28 czerwca 1956r. 213/215. Spotkanie rozpocznie się o 10.00

Politechnika Poznańska - Drzwi otwarte

Ul. Piotrowo 3

Politechnika Poznańska zaprasza swoich przyszłych studentów na drzwi otwarte.

Już w najbliższą sobotę drzwi otwarte odbędą się na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu. Spotkanie rozpocznie się 15 marca o godzinie 11.00 w Sali numer 3 Centrum wykładowego Politechniki przy ul. Piotrowo 3

5 kwietnia drzwi otwarte organizuje z kolei Wydział Elektryczny. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 12.00 w sali B, Łącznik między budynkami A1 [Wydział Budowy Maszyn, ul. Piotrowo 3] i A3 [Wydział Elektryczny, ul. Piotrowo 3a]).

Tego samego dnia drzwi otwarte organizuje także Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Spotkanie rozpocznie się o 10.00 w Sali C, łącznik między budynkami: A1 [Wydział Budowy Maszyn, ul. Piotrowo 3] i A3 [Wydział Elektryczny, ul. Piotrowo 3a]).

Tydzień później, 12 kwietnia, na drzwi otwarte zaprasza Wydział Elektroniki i Telekomunikacji.

Przyszli studenci tego wydziału mogą zapoznać się ofertą 12 kwietnia w godz. 11:00 - 14:00. Spotkanie odbędzie się w budynku Wydziału EiT, przy ul. Polanka 3.

Drzwi otwarte - UAM

ul. Wienawskiego 1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zaprasza wszystkich przyszłych studentów na drzwi otwarte. Poniżej zamieszczamy harmonogram drzwi otwartych na kierunkach filologicznych.

Poznań w Marcu, Marzec w Poznaniu

ul. Fredry 10

Zakład Semiotyki Literatury Instytutu Filologii Polskiej UAM zaprasza na sesję naukową "Poznań w Marcu, Marzec w Poznaniu". Sesja odbędzie się 12 i 13 marca Instytucie Filologii Polskiej przy ul. Fredry 10.

Primus In Primis

WPiA, ul. Św. Marcin

Konkurs na Najlepszego Studenta Prawa "Primus In Primis" odbędzie się 27 marca. Będzie to pierwszy, lokalny etap konkursu. Uczestnicy rozwiążą test jednokrotnego wyboru, składający się z 45 pytań. Do etapu ogólnopolskiego przechodzi ok. 30 osób, które uzyskały największą liczbę punktów. Zakres tematyczny konkursu to prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, administracyjne, finansowe, podatkowe, karne, europejskie oraz procedura cywilna, karna, administracyjna. Organizatorami konkursu są: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, kancelaria prawnicza Domański Zakrzewski Palinka oraz firma Deloitte. Patronat honorowy nad tegoroczną, dziewiątą edycją projektu objął sędzia Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, Minister Sprawiedliwości.

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

WPiA, ul. Św. Marcin

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna działa przy wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pracują w niej studenci prawa i administracji, którzy pod okiem pracowników naukowych Wydziału udzielają porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku powstała nowa Sekcja Prawa Publicznego zajmująca się doradztwem w zakresie prawa podatkowego, prawa socjalnego, prawa administracyjnego oraz prawa publicznego gospodarczego. Uruchomiony został przy tej okazji nowy punkt przyjmowania klientów, jakim jest siedziba MOPR filia Piatkowo.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Os. Łokietka 104
Tel (61) 8235260 lub (61) 8251653
poniedziałek: 10.00-12.00
czwartek: 10.00-16.00

Dom Studencki "Hanka"
al. Niepodległości 26
Tel (61) 8293910
poniedziałek: 16.00-18.00
czwartek: 16.00-18.00
sobota: 08:30-10.30

Stypendia zagraniczne dla doktorów w programie Kolumb - Edycja 2008

www.fnp.org.pl

Stypendia zagraniczne dla doktorów w programie Kolumb - Edycja 2008 przyznawane są

młodym polskim uczonym, którzy nie przebywali po doktoracie na długoterminowym stażu

zagranicznym (dłuższym niż 6 miesięcy). Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje konkurs na

stypendia aby umożliwić młodym uczonym pobyt w najlepszych ośrodkach naukowych świata.

Kandydaci oceniani są na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz przedstawionego

planu pracy, jaki zamierzają realizować w zagranicznym ośrodku. Wnioski o stypendia w programie

Kolumb przyjmowane są do 15 marca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/nagrody_stypendia_zagraniczne.html

Konkurs Fotografii Studenckiej Pstrykaliada 2008

www.pstrykaliada.art.pl

Na przelomie marca i kwietnia zostanie rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej Pstrykaliada 2008 organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

By wziąć udział w konkursie należy do 4 marca zarejestrować się na stronie www.pstrykaliada.art.pl

. W dniach od 14 do 19 kwietnia prace konkursowe wystawiane będą na UAM w Poznaniu. Dla autorów najlepszych fotografii czekają aparaty fotograficzne, roczny kurs fotografii w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie, sprzęt fotograficzny a także praktyka

fotoreporterska u boku profesjonalisty.

 

Diagnoza i rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej UAM

ul. Wienawskiego 1

Rozpoczęła się realizacja programu "Diagnoza i rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej UAM". Program skierowany jest głównie do doktorantów studiów dziennych. Projekt oferuje udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe w sposób usystematyzowany i nastawiony na osiągnięcie określonych wyników. Udział w programie jest bezpłatny pod warunkiem podpisania deklaracji uczestnictwa przez

cały okres jego trwania. Szczegółowe informacje na temat celu i znaczenia projektu, profilu kandydatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.centrum.amu.edu.pl

"Powtórz z najlepszymi" - wykład prof. Bogdana Koszela

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 , Poznań

W tym roku po raz czwarty Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przygotowała cykl wykładów powtórkowych dla maturzystów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie - "Powtórz z najlepszymi". Cykl ten jest wyjątkową okazją, aby materiał niezbędny do matury nie tylko powtórzyć, ale przede wszystkim uzupełnić o szersze konteksty. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców, profesorów WSNHiD i innych zaprzyjaźnionych uczelni. Wykłady są bezpłatne i odbywają się w środy o godz. 17.00 w sali 004.

Wykład pt. "Korzyści i koszty integracji Polski z UE" wygłosi 27 lutego 2008 roku o godz. 17.00 prof. dr hab. Bogdan Koszel.

Akademia Wychowania Fizycznego - Drzwi otwarte

ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań

Akademia Wychowania Fizycznego zaprasza wszystkich swoich przyszłych studentów na "Drzwi otwarte", które odbędą się 15 marca.

Poszczególne kierunki spotykają się o:

- wychowanie fizyczne - o godz. 10.00

- fizjoterapia - o godz. 10.00

- turystyka i rekreacja - o godz. 13.00

Wszystkie spotkania odbędą się w auli AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 wejście A