Politechnika Poznańska - Drzwi otwarte

Ul. Piotrowo 3

Politechnika Poznańska zaprasza swoich przyszłych studentów na drzwi otwarte.

Już w najbliższą sobotę drzwi otwarte odbędą się na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu. Spotkanie rozpocznie się 15 marca o godzinie 11.00 w Sali numer 3 Centrum wykładowego Politechniki przy ul. Piotrowo 3

5 kwietnia drzwi otwarte organizuje z kolei Wydział Elektryczny. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 12.00 w sali B, Łącznik między budynkami A1 [Wydział Budowy Maszyn, ul. Piotrowo 3] i A3 [Wydział Elektryczny, ul. Piotrowo 3a]).

Tego samego dnia drzwi otwarte organizuje także Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Spotkanie rozpocznie się o 10.00 w Sali C, łącznik między budynkami: A1 [Wydział Budowy Maszyn, ul. Piotrowo 3] i A3 [Wydział Elektryczny, ul. Piotrowo 3a]).

Tydzień później, 12 kwietnia, na drzwi otwarte zaprasza Wydział Elektroniki i Telekomunikacji.

Przyszli studenci tego wydziału mogą zapoznać się ofertą 12 kwietnia w godz. 11:00 - 14:00. Spotkanie odbędzie się w budynku Wydziału EiT, przy ul. Polanka 3.

Drzwi otwarte - UAM

ul. Wienawskiego 1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zaprasza wszystkich przyszłych studentów na drzwi otwarte. Poniżej zamieszczamy harmonogram drzwi otwartych na kierunkach filologicznych.

Poznań w Marcu, Marzec w Poznaniu

ul. Fredry 10

Zakład Semiotyki Literatury Instytutu Filologii Polskiej UAM zaprasza na sesję naukową "Poznań w Marcu, Marzec w Poznaniu". Sesja odbędzie się 12 i 13 marca Instytucie Filologii Polskiej przy ul. Fredry 10.

Primus In Primis

WPiA, ul. Św. Marcin

Konkurs na Najlepszego Studenta Prawa "Primus In Primis" odbędzie się 27 marca. Będzie to pierwszy, lokalny etap konkursu. Uczestnicy rozwiążą test jednokrotnego wyboru, składający się z 45 pytań. Do etapu ogólnopolskiego przechodzi ok. 30 osób, które uzyskały największą liczbę punktów. Zakres tematyczny konkursu to prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, administracyjne, finansowe, podatkowe, karne, europejskie oraz procedura cywilna, karna, administracyjna. Organizatorami konkursu są: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, kancelaria prawnicza Domański Zakrzewski Palinka oraz firma Deloitte. Patronat honorowy nad tegoroczną, dziewiątą edycją projektu objął sędzia Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, Minister Sprawiedliwości.

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

WPiA, ul. Św. Marcin

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna działa przy wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pracują w niej studenci prawa i administracji, którzy pod okiem pracowników naukowych Wydziału udzielają porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku powstała nowa Sekcja Prawa Publicznego zajmująca się doradztwem w zakresie prawa podatkowego, prawa socjalnego, prawa administracyjnego oraz prawa publicznego gospodarczego. Uruchomiony został przy tej okazji nowy punkt przyjmowania klientów, jakim jest siedziba MOPR filia Piatkowo.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Os. Łokietka 104
Tel (61) 8235260 lub (61) 8251653
poniedziałek: 10.00-12.00
czwartek: 10.00-16.00

Dom Studencki "Hanka"
al. Niepodległości 26
Tel (61) 8293910
poniedziałek: 16.00-18.00
czwartek: 16.00-18.00
sobota: 08:30-10.30

Stypendia zagraniczne dla doktorów w programie Kolumb - Edycja 2008

www.fnp.org.pl

Stypendia zagraniczne dla doktorów w programie Kolumb - Edycja 2008 przyznawane są

młodym polskim uczonym, którzy nie przebywali po doktoracie na długoterminowym stażu

zagranicznym (dłuższym niż 6 miesięcy). Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje konkurs na

stypendia aby umożliwić młodym uczonym pobyt w najlepszych ośrodkach naukowych świata.

Kandydaci oceniani są na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz przedstawionego

planu pracy, jaki zamierzają realizować w zagranicznym ośrodku. Wnioski o stypendia w programie

Kolumb przyjmowane są do 15 marca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/nagrody_stypendia_zagraniczne.html

Konkurs Fotografii Studenckiej Pstrykaliada 2008

www.pstrykaliada.art.pl

Na przelomie marca i kwietnia zostanie rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej Pstrykaliada 2008 organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

By wziąć udział w konkursie należy do 4 marca zarejestrować się na stronie www.pstrykaliada.art.pl

. W dniach od 14 do 19 kwietnia prace konkursowe wystawiane będą na UAM w Poznaniu. Dla autorów najlepszych fotografii czekają aparaty fotograficzne, roczny kurs fotografii w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie, sprzęt fotograficzny a także praktyka

fotoreporterska u boku profesjonalisty.

 

Diagnoza i rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej UAM

ul. Wienawskiego 1

Rozpoczęła się realizacja programu "Diagnoza i rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej UAM". Program skierowany jest głównie do doktorantów studiów dziennych. Projekt oferuje udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe w sposób usystematyzowany i nastawiony na osiągnięcie określonych wyników. Udział w programie jest bezpłatny pod warunkiem podpisania deklaracji uczestnictwa przez

cały okres jego trwania. Szczegółowe informacje na temat celu i znaczenia projektu, profilu kandydatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.centrum.amu.edu.pl

"Powtórz z najlepszymi" - wykład prof. Bogdana Koszela

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 , Poznań

W tym roku po raz czwarty Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przygotowała cykl wykładów powtórkowych dla maturzystów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie - "Powtórz z najlepszymi". Cykl ten jest wyjątkową okazją, aby materiał niezbędny do matury nie tylko powtórzyć, ale przede wszystkim uzupełnić o szersze konteksty. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców, profesorów WSNHiD i innych zaprzyjaźnionych uczelni. Wykłady są bezpłatne i odbywają się w środy o godz. 17.00 w sali 004.

Wykład pt. "Korzyści i koszty integracji Polski z UE" wygłosi 27 lutego 2008 roku o godz. 17.00 prof. dr hab. Bogdan Koszel.

Akademia Wychowania Fizycznego - Drzwi otwarte

ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań

Akademia Wychowania Fizycznego zaprasza wszystkich swoich przyszłych studentów na "Drzwi otwarte", które odbędą się 15 marca.

Poszczególne kierunki spotykają się o:

- wychowanie fizyczne - o godz. 10.00

- fizjoterapia - o godz. 10.00

- turystyka i rekreacja - o godz. 13.00

Wszystkie spotkania odbędą się w auli AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 wejście A

"Powtórz z najlepszymi" - wykład dra Pawła Churskiego

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, Poznań

W tym roku po raz czwarty Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przygotowała cykl wykładów powtórkowych dla maturzystów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie - "Powtórz z najlepszymi". Cykl ten jest wyjątkową okazją, aby materiał niezbędny do matury nie tylko powtórzyć, ale przede wszystkim uzupełnić o szersze konteksty. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców, profesorów WSNHiD i innych zaprzyjaźnionych uczelni. Wykłady są bezpłatne i odbywają się w środy o godz. 17.00 w sali 004. Cykl spotkań rozpoczął się wykładami z języka polskiego, natomiast w styczniu i marcu 2008 r. odbędą się wykłady z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Wykład pt. "Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej" wygłosi 20 lutego 2008 r. o godz. 17.00 dr Paweł Churski.

Konkurs translatologiczny

ul. Św. Marcin 59 , 61-806 Poznań

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu oraz dwutygodnik "Cogito" zapraszają uczniów wszystkich szkół średnich do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu translatologicznego "Walka o Indeks".

Nagrodą główną w konkursie jest indeks Wyższej Szkoły Języków Obcych umożliwiający bezpłatną naukę na dowolnym kierunku i specjalności w ramach studiów I stopnia.
W pierwszym etapie uczestnicy muszą przetłumaczyć wskazany tekst. Tekst można znaleźć na: www.konkurs.wsjo.pl oraz www.cogito.com.pl

Kadry dla Wielkopolski - inwestycje w rozwój kadry zarządzającej

ul. Ratajczaka 5/7

Wyższa Szkoła Bankowa zaprasza na konferencję, organizowaną w ramach projektu "Kadry dla Wielkopolski - inwestycje w rozwój kadry zarządzającej", która odbędzie się 15 lutego br. o godz. 11.00, w auli Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 5/7.

Celem konferencji jest m.in. zapoznanie uczestników z możliwościami jakie stwarzają fundusze Unii Europejskiej w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności poprzez współfinansowanie kształcenia pracowników.

Gośćmi konferencji będą: prof. dr hab. Aldona Kamela - Sowińska, Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości i Minister Skarbu Państwa w rządzie Jerzego Buzka oraz prof. dr hab. Maciej Żukowski, wykładowca Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Wśród prelegentów znajdą się również Jarosław Maciej Dohnal - przedstawiciel Oddziału Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Poznania oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych p. Dorota Potejko.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Poznania.

Program konferencji:

* 11.00 - 11.10 - powitanie uczestników

* 11.10 - 11.40 - "Dlaczego warto inwestować w kształcenie ustawiczne?" - prof. dr hab. Maciej Żukowski

* 11.40 - 12.10 - " Unia Europejska. Szanse i zagrożenia" prof. dr hab. Aldona Kamela - Sowińska

* 12.10 - 12.30 - prezentacja rezultatów projektu

* 12.30 - 12.45 - przerwa

* 12.45 - 13.00 - "Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w Poznaniu" - przedstawiciel Oddziału Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Poznania - Jarosław Maciej Dohnal

* 13.00 - 13.15 - "Problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. osób niepełnosprawnych - Dorota Potejko

* 13.15 - 13.45 - wystąpienie- Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej - dr Roman Łosiński

* 13.45 - 14.15 - poczęstunek

"O Europie - z głową i sercem" – dzień Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej

al. Niepodległości 10

Reżyser Krzysztof Zanussi, znany psycholog Kazimierz Obuchowski i Andrzej Wojtyna z Rady Polityki Pieniężnej spotkają się 14 lutego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu by porozmawiać "O Europie - z głową i sercem". Spotkanie ma dać odpowiedz na pytanie, "na co cierpi Europa?". A że Europa nie cierpiała nigdy na brak powodzenia - już Zeus porwał ją zamieniony w byka - w jej mitologiczną postać, w dniu zakochanych, wcielą się studentki AEP. Przed gmachem Uczelni przy al. Niepodległości 10, stanie mechaniczny byk do symulacji rodeo. "Europę", która utrzyma się na jego grzbiecie najdłużej czeka turystyczna podróż na Kretę.

Program

12.00 sala 301

Wykład otwarty Andrzeja Wojtyny - Rada Polityki Pieniężnej

13:00-14:45 aula

O osobowości Europy i następstwach Traktatu Reformującego opowiedzą

Krzysztof Zanussi - reżyser

Kazimierz Obuchowski - profesor psychologii

Andrzej Wojtyna - Rada Polityki Pieniężnej

Tadeusz Kowalski - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

O miłości zaśpiewa

Joanna Kozłowska - solistka operowa

10.00-13.00 (przed gmachem głównym AEP).

Konkurs jazdy na byku-Zeusie porywającym Europę

Nagroda główna-wycieczka na Kretę.

20:00-23:00 Fantasy Park

II Konkurs Bowlingowy KP o Puchar Rektora

20:30-21:30 Fantasy Park

Walentynkowy speed-dating

O konfliktach na uczelni

Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję poświęconą sposobom rozwiązywania sporów akademickich. Do udziału zaproszono specjalistów z USA i Wielkiej Brytanii.
Celem konferencji jest dostarczenie wiedzy o efektywnych metodach radzenia sobie z konfliktami w środowisku akademickim. Spotkanie jest adresowane do studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych wszystkich polskich szkół wyższych. Udział w niej jest bezpłatny. Obok dyskusji i pokazu filmu dotyczącego sporu między pracownikami na uczelni, zaplanowano warsztaty, które poprowadzą zagraniczni eksperci.
Podczas konferencji wystąpią specjaliści ze Stanów Zjednoczonych - prof. Douglas Yarn i dr Lin Inlow z Consortium on Negotiation and Conflict Resolution oraz Jonathan Dingle, członek brytyjskiej Mediation Council.

Konferencja odbędzie się 6 marca, Audytorium w Starej Bibliotece

Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

 

Kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia w Akademii Muzycznej

ul. Św. Marcin 87 61-808 , Poznań

Rektor Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o kursach przygotowawczych dla kandydatów na studia.

Obejmują one:

Na Wydziale I - Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki - będzie prowadzony kurs z kształcenia słuchu dla wszystkich specjalności oraz z rytmiki i improwizacji fortepianowej dla specjalności rytmika.

Na Wydziale II - Instrumentalnym i VII - Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa - będzie prowadzony kurs z kształcenia słuchu.

Na Wydziale IV - Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej - kurs obejmuje kształcenie słuchu z harmonią.

Zajęcia będą odbywały się w soboty 31.05., 07.06., 14.06. br. w następujących godzinach:

- Kształcenie słuchu na Wydziale II, IV i VII od godz. 14.00 - 15.30

- Kształcenie słuchu na Wydziale I od godz. 15.30 - 17.00

- Rytmika na Wydziale I od godz. 14.00 - 15.30

- Improwizacja fortepianowa na Wydziale I od godz. 13.00 - 13.45

Odpłatność za kurs wyniesie 90 zł dla uczestniczących w wykładach z jednego przedmiotu, a 150 zł dla uczęszczających na wykłady z dwóch przedmiotów. Dodatkowo - dla osób zainteresowanych - odpłatność za kurs improwizacji wyniesie 30 zł.

Praca w USA

ul. Św. Marcin 25, Poznań

Work & Travel USA zaprasza na spotkanie informacyjne na temat pracy na Alasce. Spotkanie odbędzie się 5 i 6 lutego o o godz. 17.30 w Work & Travel USA przy ul. Św. Marcin 25

Powtórz z najlepszymi - wykład prof. Waldemara Łazugi

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

W tym roku po raz czwarty Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przygotowała cykl wykładów powtórkowych dla maturzystów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie - "Powtórz z najlepszymi". Cykl ten jest wyjątkową okazją, aby materiał niezbędny do matury nie tylko powtórzyć, ale przede wszystkim uzupełnić o szersze konteksty. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców, profesorów WSNHiD i innych zaprzyjaźnionych uczelni. Wykłady są bezpłatne i odbywają się w środy o godz. 17.00 w sali 004. Cykl spotkań rozpoczął się wykładami z języka polskiego, natomiast w styczniu i marcu 2008 r. odbędą się wykłady z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Wykład pt. Tworzymy nowy świat. Oblicza XX wieku wygłosi 13 lutego 2008 r. o godz. 17.00 Rektor WSNHiD prof. dr hab. Waldemar Łazuga.

Powtórz z najlepszymi - wykład prof. Lecha Trzeciakowskiego

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

W tym roku po raz czwarty Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przygotowała cykl wykładów powtórkowych dla maturzystów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie - "Powtórz z najlepszymi". Cykl ten jest wyjątkową okazją, aby materiał niezbędny do matury nie tylko powtórzyć, ale przede wszystkim uzupełnić o szersze konteksty. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców, profesorów WSNHiD i innych zaprzyjaźnionych uczelni. Wykłady są bezpłatne i odbywają się w środy o godz. 17.00 w sali 004. Cykl spotkań rozpoczął się wykładami z języka polskiego, natomiast w styczniu i marcu 2008 r. odbędą się wykłady z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Wykład pt. "Bismarck a sprawa polska" wygłosi 23 stycznia 2008 r. o godz. 17.00 prof. dr hab. Lech Trzeciakowski.