Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce - seminarium naukowe

ul. Umultowska 89

Seminarium naukowe "Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia - wyzwania - perspektywy" 9 czerwca 2017 r., organizuje Zakład Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, początek o godz. 10:00, w sali 43.

Program konferencji:

10:15 Sesja I: Stan badań nad dziennikarstwem w Polsce: doświadczenia i oczekiwania

Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska

1. dr hab. Lucyna Szot, Uniwersytet Wrocławski: Złożoność badań ilościowych i jakościowych w dziennikarstwie

2. dr Bartłomiej Secler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Badania nad dziennikarstwem w Polsce - perspektywa międzynarodowa. Problemy, dylematy, wyzwania

3. mgr Paweł Łokić, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Główne nurty badań nad dziennikarstwem w Polsce - perspektywa porównawcza

4. dr Szymon Ossowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Problem użyteczności badań nad dziennikarzami. Kilka uwag nad istotnością i sposobem prowadzenia badań nad dziennikarzami z perspektywy zarządcy (właściciela) przedsiębiorstwa medialnego

Dyskusja:

1. Badania nad dziennikarzami: kto ich potrzebuje? Jak zachęcić dziennikarzy do udziału w badaniach?

2. Badania krajowe: jak organizować przegląd dotychczasowych badań? Jak obserwować zmiany i trendy?

3. Badania międzynarodowe: jak interpretować wyniki? Jak prowadzić analizę porównawczą?

11:30 - 11:45 Przerwa

11:45 - 13:30 Sesja II: Metody i narzędzia w badaniach nad dziennikarzami

Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Dorota Piontek

1. dr Agnieszka Szymańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Pogłębiony wywiad indywidualny z dziennikarzami jako metoda badawcza - uwagi warsztatowe

2. prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska i dr Ewa Jurga - Wosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Od ankiety do analizy zawartości: metody badań nad percepcją (perception) i wykonaniem (performance)

3. dr Karina Stasiuk - Krajewska, SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław: Blogi i blogowanie w kontekście współczesnego dziennikarstwa. Próba zastosowania metodologii analizy dyskursu w badaniu samoopisu blogerów

4. dr Magdalena Ślawska, Uniwersytet Śląski: Wypowiedzi dziennikarskie - ujęcie lingwistyczne

Dyskusja:

1. Projektowanie badania: jak dobrać metodę i próbę badawczą? Jak zorganizować zbieranie danych?

2. (Auto)prezentacja dziennikarska: o czym faktycznie mówią dziennikarze wypełniając ankiety?

3. Analiza zawartości przekazów jako źródło wiedzy o dziennikarzach: jak badać wypowiedzi dziennikarskie? Jak interpretować te wypowiedzi?

14:30 - 16:30 Sesja III: Edukacja dla dziennikarstwa: wymiar normatywny i praktyczny

Prowadzenie: dr hab. Lucyna Szot

1. dr Izabela M. Bogdanowicz, Uniwersytet Warszawski: Badania adeptów zawodu dziennikarza - zarys refleksji

2. dr Dominika Narożna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Dziś student, jutro dziennikarz? Badania nad studentami jako źródło wiedzy o przyszłości dziennikarstwa

3. mgr Małgorzata Tadeusz - Ciesielczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Poziom świadomości językowej dziennikarzy i studentów dziennikarstwa jako element wiarygodności wizerunku medialnego - diagnoza i postulaty

4. dr Michał Kuś, Uniwersytet Wrocławski: Dziennikarstwo obywatelskie w Polsce i w Europie - aspekty edukacyjne

Dyskusja: 

1. Adepci dziennikarstwa: jakiej wiedzy o (przyszłych) dziennikarzach dostarczają badania nad studentami?

2. Nauka i edukacja: Jak i w jakim stopniu wiedzę o dziennikarzach można wykorzystać w procesie edukacji?

3. Dziennikarze obywatelscy: jak badać ich znaczenie dla procesu przepływu informacji? Jak porównywać ich działalność z pracą (profesjonalnych) dziennikarzy?